Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overdragelse af protokoller mv. fra Kollegium 2, gang 2

Indsamling, gennemgang og registrering samt arkivering

Afleveringsdelgationen fra Kollegium 2, 2. gang, var fra venstre Peter Bjørn, Christian Hedeager Krag og Karoline Kjær Hansen. Foto AU Universitetshistorie 9. august 2017

Efter at beboerne på Gang 2 i Kollegium 2 havde besluttet sig for, at tiden var kommet til at skille sig af med alt derværende arkivmateriale vedr. gangens historie fra 1960 og op mod nutiden og derefter forhørt sig om AU Universiteshistories interesse for materialet, ankom 9. august 2017 en delegation med hver en større kasse i hænderne.

Materialet omfatter køkkenprotokoller og køkkenbøger, køkkenregnskabsbøger og postkort sendt hjem af ferierende kollegianere samt en del løse arkivalier og fotos (ud over det betydelige antal af sidstnævnte, som rummes i køkkenprotokollerne, men ikke i køkkenbøgerne).

Den mærkelige forkortelse eller betegnelse TOTO, der ofte forekommer, refererer til tallene i Kollegium 2, 2. gang.

Materialets ældste dele daterer sig tilbage til 1960, hvor der i øvrigt stadig var liv i det bogbroderskab, som blevet institueret på gangen i 1940'erne i kredsen omkring Karl Henry Skott.

Her er materialet blevet udpakket med henblik på en løselig gennemgang. Foto AU Universitetshistorie august 2017
Så er materialet klar til arkivering. Foto AU Universitetshistorie august august

"[...] bevarelse af minder fra gangens åndsliv og historie [...]"

Etikette på omslagsforside af køkkenprotokol anno 1960. Klik for forstørrelse
Gangens køkkeninspektør, som har autoriseret den nye køkkenprotokol, var - som det fremgår - Poul Hornshøj, der blev naturvidenskabelig kandidat to år senere og gennem mange år var ansat på Det Fysiske Institut (senere Institut for Fysik og Astronomi)
I modsætning til køkkenfester og gangfester afholdtes den samlede kollegiefest i Vandrehallen i Hovedbygningen. Protokoluddraget her stammer fra 1961. Klik for forstørrelseKlik for forstørrelse
Forslag om bordtennisturnering "for at vække den henslumrende reaktionsevne og bevægelighed". Klik for forstørrelse
Blandt Køkkenprotokollernes mange indklæbede fotos er også dette fra en pandekageaften i foråret 1977. Fotograf ukendt