Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0128A - Povl Lind-Petersen

En meget omfattende samling af negativer 1975-1992.

2 ringbind + æske med negativer. Samlingen omfatter formentlig mellem 5000 og 7000 optagelser.

Doneret medio 2014 og tilladelse til anvendelse givet.

*

Den grå brevordner indeholder negativer med nedennævnte motiver

 • Jens Cramer/Nordisk Instituts sekretariat
 • Trøjborg - interiører
 • Musikværelset i Studenternes Hus
 • H.P. Myrup
 • Trøjborg - kantinen - personale
 • Trøjborg - eksteriører
 • Solur ved Aula
 • Johannes Sløk
 • Nepper Christensen
 • Palle Juul-Jensen
 • På borgmester Hyllesteds kontor Erik Rasmussen og Palle Juul-jensen m.fl.
 • Besættelse på Trøjborg
 • Russisk udstilling i AB på Trøjborg - Akademisk Boghandel
 • Laboratoriemester Ejnar Hansen, Anatomi A
 • Kontorchef Hjelmvig
 • Måske Q-kontorchef (iuden navn)
 • Arne Fock portrætter
 • Rektorskift Bundgaard/Erik Rasmussen
 • Gustav Albecks afskedsforelæsning - Niels Åge Nielsen m.fl.
 • Tage Hjort (Bartholin) - portrætter
 • Erik Rasmussen - portrætter
 • ISC International Student Centre - på Trøjborg
 • Balling Rasmussen Geofysik portrætter
 • Jenny Andersen portrætter
 • Kurt Bøje portætter
 • Jørgen Jepsen, Jura - portrætter
 • ISC
 • AB Trøjborg Genevieve
 • Bulgarsk? kvindeudstilling AB Trøjborg
 • Uffe Juhl Jensen portrætter
 • Hans Fink portrætter
 • Klassisk Arkæologi
 • Studiesamling/etnografica/Moesgård
 • Bo Fibiger - portrætter
 • Knud Lundbæk - portrætter
 • Bygningsbilleder - Hovedbygning, Moesgård og Trøjborg - direktørboliger
 • Testamentarisk boggave fra USA til Humanistisk Fakultet
 • Optagelser fra aula - måske årsfest - Verdensrekord i stafet i parken
 • Preben Hornung ved genetablering af hans værk i Hornúng-stuen
 • Opstillede personer (hvem?)
 • Victor Rasmussen interviewer Philips-forsker?
 • Undervisning i skurvogn på Trøjborg
 • Russisk udstilling Trøjborg
 • C.F. Wandel - portrætter og skrivebordsoptagelser - uformel påklædning
 • AB Trøjborg
 • Sandbjerg - især interiører
 • Institut for Kristendomskundskab - Julefrokost
 • AB Trøjborg
 • Fransk udstilling i AB Trøjborg
 • Teologiske Fakultet - armensk udstilling
 • Aktion boligmangel - telte i universitetsparken
 • Reception for regnskabschef Lilly Brandt
 • TF? + Årsfest TF
 • Teologiske Fakultet - årsfest 1979
 • Jubilar eller fødselsdag i Regnskabsafdelingen
 • Udstilling AB TRøjborg
 • Humanistiske fakultet - julefest eller årsfest
 • Akademsik Boghandel forskellige afd. Trøjborg, Matematisk, Studenternes Hus
 • Symposium: Tropical Botanic
 • AB Trøjborg Alternativ jubilæumsudstilling med billeder af TAP-arbejdspladser arr. af Studenternes Fotoklub - plancher skæres til på værkstedet i Niels Juuls gade
 • Russisk Udstilling AB Trøjborg
 • C.F. Wandel klædt formelt
 • Nordisk seminar? Trøjborg
 • Afsked for Jacob - studenterhusformand
 • Portætter af unge læger, der har modtaget fond/studielegat
 • Reception? Stig Møller, Wandel, Mau Petersen
 • Iris (Akademisk Antikvariat)
 • Humanistisk dekan
 • Personer ved borde
 • Personer med flasker ved borde januar 1981
 • Uidentificeret - portrætter
 • Fjord Jensen - porrtætter
 • Officiel fest - vandrehal mv. - auladans
 • Personer foran bygninger
 • Kvinde ved skriveborg - måske vejleder af en slags?
 • Jørn Langsted dramaturgi m.fl.
 • Jubilæumsseminar ved Inst. f. Kristendomskundskab
 • Portrætter af ansatte ved Teologisk Fakultet 1981
 • Fest officiel - årsfest?
 • Personer i lokaler - undervisning
 • Personer i lokale med bogløse reoler -
 • Fest/Teolrevy?
 • Sækkepibe i Stakladen
 • Kirsten Nielsens disputatsforsvar - ankomst, auditoriet, bagefter
 • Johannes Sløks afskedsforelæsning
 • ÆK ?
 • Teatergruppe
 • Personer ved skærm og spolebåndoptager nær KommuneInformation
 • Arbejdsmiljøudstilling marts 1987
 • Information & debat august 1987
 • Universitetsradioen 1. november 1987
 • Information & Debat i Forskerparken maj 1978
 • Otto Steen Due portrætter
 • August 1988 - Mindesten for Universitetsundervisningen, Victor Albecks grav og Forskerparkens nybyggeri
 • Stakladens personale
 • AU 60 år
 • Stakladepersonale + AU 60 år 1988
 • Søren Giversen 30. september 1988
 • Svend Andersen - portrætter
 • Carsten Bach-Nielsen - portrætter
 • Festlighed ink. Lehmann
 • Bugge reception
 • Studentersamvirke + CEKVINA september 1989
 • Kunst i Forskerparken

 

 Den røde brevordner indeholder negativer med nedennævnte motiver

 • Teologiske fakultet - TAP-gruppen 1992
 • Reception (uspecificeret) 1992
 • Religionslærermøde Koldighus okt-nov- 1992
 • Bodil Kaalunds malerier
 • Ny Testamente-seminar
 • Thodberg 25,1. 1992
 • Diverse
 • Nyhedsbrev januar og juli 1991
 • Aarhus Universitetsforlag/nye lokaler april 1990
 • Reception Aarhus Universitetsforlag 9.3. 1990
 • Aarhus Universitetsforlag gamle lokaler februar 1990
 • Kandidatreception 20.1.1990
 • Nyhedsbrev nr. 15, maj 1990
 • Viggo Mortensen - portrætter maj 1990
 • Personale i Aarhus Universitetsforlag - Helle, Anne, Marianne, Svend Erik + formand K.E. Sabroe
 • Grafisk tegner + ubekendt
 • 1988: H.P. Myrup mfl. fmtl. i studentersamvirkesammenhæng, diverse andre personer m. maskinel
 • Universitetsforlaget - gamle bøger
 • Hans Jørgen Jensen (studentersamvirket) marts 1989
 • Kirsten Nielsen portrætter - nyhedsbrev jan 1989
 • Carsten Bach-Nielsen - portrætter
 • 1989 Teologisk årsfest
 • Julio Celis/Erik Mikkelsen maj 1989
 • Vagtmestre ved bord i Vandrehallen - Sørensen m.fl.1988
 • Informations- og Kontaktcentret
 • Doktordisputats - reception - universitetsforlag december 1988
 • Center for Kulturforskning (i Ørkenfortet) 1988
 • Giversen september 1988
 • Steensgaards projekt - september 1988/repro Svend Bach
 • September 1988: Reception Eva teilmann
 • Ole Højriis - portrætter
 • AU 60 år september 1988
 • Teologsik fakyultets årsfest 1988 + Kasper Duelund
 • Nyhedsbrev august 1988
 • KK Kandidatreception juni 1988
 • Ringgaard maj 1988 - afskedsreception.
 • Holst-Knudsen-prisen maj 1988
 • Johannes Aagaard 60 år 26. april 1988
 • Forskerpareken Rank-Xerox DB/EF 14.4.1988
 • Knud Sørensen (engelsk) 60 år 1.3.1988
 • Informations- og Kontaktcentret 27.2.1988
 • Nyhedsbrev januar 1988
 • Diverse papirfotos: Else Lehmann, Kirsten Gomard/Lehmann/CEKVINA, Thorkild Simonsen m. frue, Antikmuseet, Lauritz B. Holm-Nielsen/Ove Nathan (Forskerakademiet) , diverse teologer K.Nielsen, Lehmann m.fl. i Vandrehallen, Jørgen Stenbæk m.fl. ifm. russisk udstilling.
 • Russik Udstilling november 1987
 • Knud Jeppesen 9.10.1987 (reception)
 • Akademisk Boghandel (AB) Matematisk afdeling
 • Fransk lyrik - klassisk arkæologi
 • Forskerakademiet
 • Årsfest september 1987
 • Steen R. Jacobsen/Søren Richard Nielsen m. mikroskop i laboratorium
 • Nyhedsbrev juli 1987: Sv. Andersen, Kirsten Nielsen, Jørgen Stenbæk
 • Dramaturgi
 • Nyhedsbrev (u.å.)
 • Trøjborg februar 1987
 • Mogens Stiller Kjærgaard: disputats
 • Kvindebiblioteket
 • Universitetsforlaget 1986
 • Johannes Sløks afsked
 • Universitetsforlaget juni 1986
 • KK (Kristendeomskundskab?) forår/januar 1986
 • Afrikansk forfatter marts 1986
 • Intern Post maj 1986
 • KK (kristendomskundskab) Kandidater 1986
 • Kjeld Enemark juni 1986
 • Nyhedsbrev juli 1986
 • Johannes Aagaard mfl.
 • Gustav Albeck sammen med C.F. Wandel
 • Dronningen – diverse 1986 – Forskerpark, Antikmuseet, måske årsfest
 • Kunsthistorie flytter til Trøjborg
 • Religionshistorie jubilæum 1986
 • Portrætter  (Lyby, Lundager Jensen, Terkelsen, Pade, Inger Andersen, Rossel, Glerup, Lis Andersen, K.T. Andersen)
 • Optagelser fra fest – bl.a. i Richard Mortensen-stuen
 • Kirsten Nielsen doktordisputats
 • Reception (+ ulæselige ord)
 • Kollegiejubilæum (?)
 • Semesterstart på Teologi
 • ”Amerikafeber”  på Moesgård
 • Årsfest teologi
 • Uni-årsfest
 • KK (kristendomskundskab?) – kandidatreception
 • Kyndal: doktordisputats
 • Jørn Langsted
 • Kunsthistorie
 • Teologi
 • 1984: Universitetet i sne (hel film farver)
 • Affotograferinger til Sfinx
 • Rosemarie Løgstrup
 • Reception – måske for en bog? Maj 1984
 • Claudio Bogantes s.m. adskillige ifm. sydamerikabesøg
 • Voksenundervisning
 • Cykler ved AU’s hovedindgang
 • 1983: Måske Pontoppidan Thyssen – portrætter
 • Fest i Richard Mortensen-stuen
 • Gurli Jensen + Afsked for SOL (??)
 • Akademisk Boghandels russiske udstilling
 • Søren Sørensen (s.m. bl.a. C.F. Møller)
 • Gurli Jensen
 • Teologisk fakultet diverse
 • Afsked med Svend Bjerg
 • 1982: semesterstart
 • Berethe Svenning 1982
 • Tillids-/sikkerhedsmøde 18982
 • Religion kandidatreception 1982
 • Uspecificeret udstilling i Vandrehallen

I brun arkivæske

 • Optagelser fra jubilæer, fester og revy mv. ca. 1980-1986