Aarhus Universitets segl

Billedsamling

Billedsamlingen

Grundlæggende består Universitetshistorisk Udvalgs billedsamling af en almindelig samling, som er ordnet i emner inden for de enkelte 10-års-perioder i Aarhus Universitets historie, og af en række billedsærsamlinger. Samlingen – dvs. den almindelige samling og billedsærsamlingerne tilsammen - omfatter i 2016 omkring 80.000 billeder. Nedenfor følger en oversigt over billedsærsamlingerne.

NB: Af praktiske hensyn anbringes ofte lidet omfattende samlinger af arkivalier i billedsamlingen, når der i væsentlig grad indgår billedmateriale eller andet med betydelig illustrationsværdi heri.

Fra Billedsærsamling 1: Overlæge, dr.med. Victor Albeck og hustru Ella sammen med de tre sønner i Overlægeboligen ved Fødselsanstalten i Jylland.

<BILLEDSÆRSAMLING 001

Victor Albeck, hans familie, slægt, hus og kreds (herunder Gustav Albeck som barn og ung, se hertil endvidere Billedsærsamling II)

<BILLEDSÆRSAMLING 002

Gustav Albecks københavnerår 1924-1932

<BILLEDSÆRSAMLING 003

Marginale fotos fra de albeckske samlinger

<BILLEDSÆRSAMLING 004

Gustav Albeck ca. 1930-1995

<BILLEDSÆRSAMLING 004a

Ulla Albeck, ungdom

<BILLEDSÆRSAMLING 004b

Slægten Albeck

<BILLEDSÆRSAMLING 005

Axel Voigt

<BILLEDSÆRSAMLING 006

Eline og Theodor Geiger

<BILLEDSÆRSAMLING 007

Troels Fink

<BILLEDSÆRSAMLING 008

Statsbiblioteket

<BILLEDSÆRSAMLING 009

Fysisk Institut 1947-1967 - Knud Maack Bisgård

<BILLEDSÆRSAMLING 010

Eivind Thorling

<BILLEDSÆRSAMLING 011

Henning Henningsen

<BILLEDSÆRSAMLING 012

Informationskontorets dias 1990'erne

<BILLEDSÆRSAMLING 013

Dramaturgifaget

<BILLEDSÆRSAMLING 014

Grethe Drud

<BILLEDSÆRSAMLING 015

Karen M. Andersen

<BILLEDSÆRSAMLING 016

Knud Hannestad

<BILLEDSÆRSAMLING 017

Margrete Schønheyders samling: Opførelsen af Biokemisk Institut 1963-1966

<BILLEDSÆRSAMLING 018

D. Keller Hansens samling: studenterliv og bygninger 1930'erne

<BILLEDSÆRSAMLING 019

Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskni

<BILLEDSÆRSAMLING 020

Det Teologiske Fakultet

<BILLEDSÆRSAMLING 021

Odontologisk Institut/Tandlægeskolen (tidl. Tandlægehøjskolen) 1962-1967

<BILLEDSÆRSAMLING 022

Albeck-døtrene m. rektorer og prinsesse Margaret

<BILLEDSÆRSAMLING 023

Informationskontorets aflevering 2000

<BILLEDSÆRSAMLING 024

Svend Schmidt-Nielsens samling

<BILLEDSÆRSAMLING 025

Louis Hjelmslev

<BILLEDSÆRSAMLING 026

Fra Grethe Philips fotoalbum

<BILLEDSÆRSAMLING 027

Lise og Robert Aurups samling

<BILLEDSÆRSAMLING 028

Carl Zimmermann-Nielsen

<BILLEDSÆRSAMLING 029

Sigvard Kaae

<BILLEDSÆRSAMLING 030

Sandbjerg Gods

<BILLEDSÆRSAMLING 031

Informationskontorets aflevering februar 2002

<BILLEDSÆRSAMLING 032

Ida Hammershaimb 2002

<BILLEDSÆRSAMLING 033

Povl Holm-Nielsen 2002

<BILLEDSÆRSAMLING 034

Villy Posborg Petersen 2002

<BILLEDSÆRSAMLING 035

Søren Sørensen

<BILLEDSÆRSAMLING 036

Børge Arnbjerg>Jakob Arnbjerg

<BILLEDSÆRSAMLING 037

Information & Debats billedsamling frem til ca. 1991

<BILLEDSÆRSAMLING 038

E. Dreyer Jørgensen

<BILLEDSÆRSAMLING 039

Heinrich Bach

<BILLEDSÆRSAMLING 040

Heinrich Bach

<BILLEDSÆRSAMLING 041

Jakob Jensen

<BILLEDSÆRSAMLING 042

Th. Herborg Nielsen

<BILLEDSÆRSAMLING 043

K.H. Skott

<BILLEDSÆRSAMLING 044

Jørgen Brems Dalgaard

<BILLEDSÆRSAMLING0 45

Margit Ankerstjerne

<BILLEDSÆRSAMLING 046

Informationskontorets overdragelser 2003

<BILLEDSÆRSAMLING 047

Stig Jørgensen

< BILLEDSÆRSAMLING 048

Hanne Vibeke Steenberger

< BILLEDSÆRSAMLING 049

Birgit Løvgren Jensen

<BILLEDSÆRSAMLING 050

Verner Blak Nielsens tegninger (kopi)

<BILLEDSÆRSAMLING 051

Bogimporten/Akademisk Boghandel/Stakbogladen

<BILLEDSÆRSAMLING 052

Peter Skautrup

<BILLEDSÆRSAMLING 053

Fotos fra AU's arkiv 1928-1953

<BILLEDSÆRSAMLING 054

Inger Nørholm

<BILLEDSÆRSAMLING 055

Palle Lykke

<BILLEDSÆRSAMLING 056

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

<BILLEDSÆRSAMLING 057

Edmund Kleinhans-fotografierne

<BILLEDSÆRSAMLING 058

Arne Sell

<BILLEDSÆRSAMLING 059

Frantz Dahls hjem m. bøger m.v.

<BILLEDSÆRSAMLING 060

Torsten Dahl

<BILLEDSÆRSAMLING 061

Julefrokost i administrationen.

<BILLEDSÆRSAMLING 062

Juridisk Bibliotek

<BILLEDSÆRSAMLING 063

Linnet-Jepsen, Peder

<BILLEDSÆRSAMLING 064

Pedersen, Jørgen (1890-1963)

<BILLEDSÆRSAMLING 065

Hanafin, Brian D. (1921-2005)

<BILLEDSÆRSAMLING 066

Øjenvidnearrangement på 60-årsdagen for bombardementet 31/10 1944

<BILLEDSÆRSAMLING 067

PUKs personaleseminar 27.-28. januar 2005 på Klitgården Refugium, Skagen, og 12 fotos fra fusionskaffe 4.2 2005

<BILLEDSÆRSAMLING 068

Studenterrådets billedsamling - overdraget april 2005 + oktober 2008

<BILLEDSÆRSAMLING 069

Løgstrup, K.E. – 10 fotos fra Slagmark 42, 2005

<BILLEDSÆRSAMLING 070

Jubilletræf 2003 – 3 fotos fra eftermiddagsseance

<BILLEDSÆRSAMLING 071

Max Sørensen

<BILLEDSÆRSAMLING 072

Poul Ib Henriksen

<BILLEDSÆRSAMLING 073

Teknisk Forvaltning

<BILLEDSÆRSAMLING 074

CRE – europæisk rektormøde

<BILLEDSÆRSAMLING 075

Jørgen Hylleberg (Marin Økologi)

<BILLEDSÆRSAMLING 076

"Persen-samlingen"

<BILLEDSÆRSAMLING 077

Brockstedt-Rasmussen/Advokatkursus

<BILLEDSÆRSAMLING 078

Bodil Jørgensen, f. Rabbe (f. 1920)

<BILLEDSÆRSAMLING 079

ISC – International Student Centre

<BILLEDSÆRSAMLING 080

"Bjarne Mortensen-samlingen"

<BILLEDSÆRSAMLING 081

Aarhus Studenter-Revy

<BILLEDSÆRSAMLING 082

Fri Kritisk Teologisk Liste (FKTL)

<BILLEDSÆRSAMLING 083

Jørgen Madsen og Birgit Dahl

<BILLEDSÆRSAMLING 084

Niels Chr. Sidenius sidste rektortale august 2005

<BILLEDSÆRSAMLING 085

Henrik Haase

< BILLEDSÆRSAMLING 086

Fysiologi

<BILLEDSÆRSAMLING 087

Nyhedsredaktionen (aflevering 2007)

<BILLEDSÆRSAMLING 088

Indskrivningsområdet (aflevering 2007)

<BILLEDSÆRSAMLING 089

Studenternes Hus/Birger Kaiser

<BILLEDSÆRSAMLING 090

Gurli Dethmann (priv.)

<BILLEDSÆRSAMLING 091

M. Stokholm Pedersen/Økonomistudiet 1950'erne

<BILLEDSÆRSAMLING 092

Carsten Høj Rasmussen (jurastudiet ca. 1978)

<BILLEDSÆRSAMLING 093

Diverse fra Adm. via Journalkontoret

<BILLEDSÆRSAMLING 094

Laurits Gregersen (jura, kollegieliv 1964-1965)

<BILLEDSÆRSAMLING 095

Jens G. Nørby (fysiologi, biokemi og biofysik 1956-2000)

<BILLEDSÆRSAMLING 096

Hyldestadresse til Christen Møller 1938

<BILLEDSÆRSAMLING 097

Torkell Jóhannesson (lægevidenskabelig kandidatfest 1957)

<BILLEDSÆRSAMLING 098

Scanninger af Judith Jensens fotos vedr. Spansk Afd. og JAI i 1970'erne

<BILLEDSÆRSAMLING 099

Tandlægehøjskolen - Odontologisk Institut - Tandlægeskolen

<BILLEDSÆRSAMLING 100

Højspændingshallen 1939-1941

<BILLEDSÆRSAMLING 101

Molekylærbiologi

<BILLEDSÆRSAMLING 102

Preben Ebsen Nørgaard - fysikstudiet ca. 1962-1964

<BILLEDSÆRSAMLING 103

Det Humanistiske Fakultet i 1990'erne, 312 billeder

<BILLEDSÆRSAMLING 104

Fotos fra Bartholinbygningen og dens forhistorie, ca. 6.400 fotos

<BILLEDSÆRSAMLING 105

Kirsten og Poul Bastrup-Madsen, ca. 175 fotos.

<BILLEDSÆRSAMLING 106

Det "romerske" universitet - C.F. Møllers 1940-tegninger til hovedbygning med antikke træk.

<BILLEDSÆRSAMLING 107

Postkort ca. 2000 med C.F. Møllers tegninger 1941-42 til hovedbygning

<BILLEDSÆRSAMLING 108

Th. Lyby Christensen

<BILLEDSÆRSAMLING 109

Edith Reske-Nielsen og Erik Reske-Nielsen

<BILLEDSÆRSAMLING 110

Medicinerrevyen

<BILLEDSÆRSAMLING 111

Carl Holst-Knudsen

<BILLEDSÆRSAMLING 112

Århus Bogcafe

<BILLEDSÆRSAMLING 113

Poul Henning Fromsejer

<BILLEDSÆRSAMLING 114

Knud Illum

<BILLEDSÆRSAMLING 115

Helene Steen Due / Andreas Frehr

<BILLEDSÆRSAMLING 116

Karen Løvig

<BILLEDSÆRSAMLING 117

Tronfølgeren, prinsesse Margrethe ved AU 1961/1962

<BILLEDSÆRSAMLING 118

Handelshøjskolen/ASB

<BILLEDSÆRSAMLING 119

Steen R. Christiansen

<BILLEDSÆRSAMLING 120

Leonard Bovill

<BILLEDSÆRSAMLING 121

Faget romansk/romansk filologi

<BILLEDSÆRSAMLING 122

Moderate Studenters billedarkiv

<BILLEDSÆRSAMLING 123

Tage Bai Andersen - Portrætter fra Matematisk Institut i 1970'erne

<BILLEDSÆRSAMLING 124

Protest mod budgetreform 1980 - Datalogi besat

<BILLEDSÆRSAMLING 125

Økonomisk Forenings digitale billedsamling 201-2011

<BILLEDSÆRSAMLING 126

Hans Gert Jakobsen - kollegieliv 1960'erne

<BILLEDSÆRSAMLING 127

Hans Anton Salmonsen - Matematikøvelseshold 1960'erne og 1970'erne

<BILLEDSÆRSAMLING 128

Povl Lind-Petersen - omfattende samling af negativer fra o. 1975 og frem

<BILLEDSSÆRSAMLING 129

Erik Kenworthy - personer og bygninger 1960'erne

<BILLEDSÆRSAMLING 130

Søren J. Granat: Ombygning af Kasernen 1996-1998 + Barnow-grunden før Nobelparken

<BILLEDSÆRSAMLING 131

Ejnar Kruse Agerschou (1896-1986) to dias: Hovedbygningen ca. 1950, de bombede kollegier 1944

<BILLEDSÆRSAMLING 132

Medicinerrådet - Da de studerende besatte Medicinsk Biokemi

<BILLEDSÆRSAMLING 133

Ove Rasmussen

<BILLEDSÆRSAMLING 134

TEO/Anne Pedersen

<BILLEDSÆRSAMLING 135

C.F. Møller

<BILLEDSÆRSAMLING 136

Johannes Fossgreen

<BILLEDSÆRSAMLING 137

Arne Berg