Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0136A - Johannes Fossgreen

På baggrund af indlån af et antal fotoalbum fra fhv. overlæge, speciallæge i reumatologi Johannes Fossgreens familie har vi scannet omkring 350 fotos.

Johannes Fossgreen (1927-2010) studerede medicin ved Aarhus Universitet, og de fleste af billederne har da også tilknytning til studietiden, det være sig kollegielivet eller studielivet i almindelighed eller de fysiske rammer i form af Universitetsparken og derværende bygninger. De fleste af billederne er taget i perioden 1949-1954.

En del af billederne stammer fra den medicinstuderendes volontørtid på Aarhus Kommunehospital 1952/1953, hvor der er billeder fra bl.a. medicinsk afdeling, medicinsk laboratorium, sengeafsnit, sterilisationsrum og operationsstuer. I sidstnævnte ses såvel overkirurg, professor Vilhelm Aalkjær som 1. reservekirurg Tyge Søndergaard i aktion omgivet af bl.a. volontører.

Desuden er der i samlingen en slags portrætter af professor, dr.med., overlæge Niels Blixenkrone-Møller og lektor, dr.med. Erik Krogh.

Fra en senere periode (fra slutningen af 1960'erne til begyndelsen af 1980'erne) er der en del personbilleder (bl.a. læger, vikarer, sygeplejersker, lægesekretærer, piccoliner og husassistenter) og billeder fra særlige lejligheder (fødselsdag og julefrokost mv.). Disse har formentlig tilknytning til Reumatologisk Afdeling på Aarhus Amtssygehus.

Et af billederne i Fossgreen-samlingen har vi allerede benyttet som TBT på Facebook.