Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0137A - Arne Berg

Som led i indsamlingen af materiale med henblik på opbygning af et universitetshistorisk arkiv med permanent placering ved Aarhus Universitet lader vi med mellemrum efterkommere af tidligere ansatte vide, at vi er særdeles interesserede i at modtage eksempelvis fotografisk materiale til dokumentation af så godt som alle sider af livet ved Aarhus Universitet gennem årene.

Det var da også på baggrund af en sådan henvendelse, at seniorrådgiver Søren Berg, søn af cand.med. Margethe Berg og fhv. amanuensis og lektor ved Kemisk Institut, mag.scient. Arne Berg, fandt fotoalbummene frem og scannede i alt ca. 50 fotos.

De pågældende fotos viser motiver fra såvel Kemisk Institut som fra Det Lægevidenskabelige Fakultet.

OVERSIGT VEDR. SAMLINGEN

Kemisk Institut

 • Arne Berg i laboratoriet 1952
 • Arne Berg til realistjubilæum (Samsøgade Skole)
 • Arne Berg-portrætter v/ Thomas Danielsen
 • Arne Berg medlem af Bedriftsværn 1956
 • Fotos fra Hakon Lunds 60-årsfødselsdag
 • Fotos fra (formentlig) Bergjlot Lunds 60-års fødselsdag
 • Fotos fra det 8. nordiske kemikermøde juni 1953 i Norge
 • Udklip vedr. Kemisk Forenings jubilæumsfest oktober 1954
 • Kemisk Forening, KU, på besøg 12. maj 1962
 • Kemisk Institut opføres november-december 1960
 • Jørgen Lam og Arne Berg ved Bergs 90-års fødselsdag
 • Julefrokost på Kemisk Institut december 1960
 • Arne Bergs konferensdokumenter

Det Lægevidenskabelige Fakultet

 • Portræt af Axel Olsen, gynækologi og obstetrik, 1954
 • Portræt af Bent Andersen ved børnepatient, 1954
 • Portræt af Cai Holten, 1954
 • Portræt af Ib Holm-Jensen, 1954
 • Portræt af Knud Lundbæk, 1954
 • Portræt af Mogens Ingerslev, 1954
 • Portræt af Vilhelm Aalkjær, 1954
 • Stuegangsfotos fra Aarhus Amtssygehus august 1951 m. Aage Th. B. Jacobsen og (måske) Margrethe Berg, der var praktikant
 • Dele af første Aarhus-hold med følge i Aulaen november 1954
 • Eksamensholdet i Solgården i januar 1954 efter aflæggelse af lægeløftet