Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0001-A

<BILLEDSÆRSAMLING 1 - I:

VICTOR ALBECK, HANS FAMILIE, SLÆGT, HUS OG KREDS :

(HERUNDER GUSTAV ALBECK SOM BARN OG UNG, SE HERTIL ENDVIDERE BILLEDSÆRSAMLING II)

A. Victor Albeck.

Victor Albeck c. 1900-1910.

Portræt. Gave fra Gustav Albeck 1994.

Victor Albeck c. 1900.

Victor Albeck siddende i fotografens stol. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Victor Albeck. Begyndelsen af århundredet.

Portræt. Fot. Dannemand. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Victor Albeck. 1910'erne og 20'erne. 8 fotos.

- (1) Victor, Carl og Gustav Albeck (sidstnævnte med studenterhue) stående udendørs.

- (2) Victor Albeck stående sammen med "Kunstmaler Hans" iflg. påskrift (måske udland).

- (3) Victor Albeck ombord på havfartøj, der kun anes.

- (4) Victor Albeck siddende ved bord i hospitalsomgivelser sammen med 2 andre herrer og en kvinde. Alle i lys lægekittel. Formentlig Fødselsanstalten.

- (5) Victor Albeck sammen med fru grosserer Skytte, Ry, ved automobil.

- (6) Victor Albeck ved stranden, bortvendt.

Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

- (7) 2 fotos af Victor Albeck et andet sted end i hjemmet: slumrende i stol + samtalende med kunstmaler Hougaard, Haugaard eller Haugmann el.lign. (måske tidligere end 20'erne).

- (8) Victor og Carl Albeck stående i en have. Falmet.

Gave 1996-97 fra Kirsten Albeck.

Victor Albeck-portræt 1920.

Caprani. (Ikke dét fra Capranis bog!). Let defekt.

Gave 1997 fra kirsten Albeck.

Victor Albeck på Bornholm 1924.

3 fotos af Victor Albeck i selskab med broderen Carl og en eller to af sine sønner på Bornholm.

Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Victor Albeck. 1920'erne.

Portræt m. cigar. Lidt af overlægeboligen synlig. Fotograf: Vagn Børge.

Julegave 1999 fra Kirsten Albeck.

Victor Albeck-portræt 1928.

To prøvebilleder fra Atelier Riis Knudsen. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Victor og Ella Albeck: Dobbelt-portræt 1929.

To prøvebilleder fra Atelier Riis Knudsen. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Victor Albeck: Sidste billede af VA.

Ved rejsegildet december 1932.

Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Victor Albecks gravsten. 1933 (?)

Albecks gravsten med blomster. Baggrund endnu ikke udforsket. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Tørsleffs maleri af Victor Albeck. 1935 (?)

Foto af Aug. Tørsleffs portræt af Albeck ophængt på væg. Blomster i mængde opstillet herved. Formentlig ved Fødselsanstaltens 25-års jubilæum. Måske Anstaltens "blå stue". Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

B. Victor Albecks forældre.

Et portræt af moderen Augusta og et portræt af faderen, vare- og vekselmægler C.N. Albeck. Affotografering. Originaler hos Kirsten Albeck. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

C. Victor Albecks sønner.      

Gustav:

ca. 1908-1909

Gustav Albeck hos fotografen, hvor han ses med legetøj.

ca. 1915.

Gustav Albeck i elevopstilling i "Albecks Skole" (sådan hed den!), Århus. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

1922-1923.

Gustav Albeck og Århus-motiver.

4 opklæbede fotos med (1) Århus havn, (2) damper, (3) Gustav og Georg Albeck foran hestevogn og jernbanemateriel og (4) Gustav Albeck foran reklamestander.

2 fotos af Gustav Albecks dukketeater vedhængt.

Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Gustav og Georg.

G og G sammen med andre i have s.m. onkel Johannes, (Johannes Børge, fader til Vagn Børge), måske ved Rosenhuset (Vedr. Rosenhuset: søg elektronisk på "Rosenhuset" i Victor Albecks privatarkiv). Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Georg.

Opklæbet portræt, ca. 5 år.

Georg og Vilhelm og disses familier.

Ca. 17 fotos, heraf flere ved overlægeboligen, alle aldre. Oplysninger på bagside. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Vilhelm.

- Vilhelm stående ved bygning i København (cykler i baggrund) i studietiden.

- Vilhelm og Fie (Sofie Seeberg), der var sendt til København for at se til (overvåge og hjælpe) ham.

Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Vilhelm med hunden Puk på overlægeboligens terrasse ca. 1922.

Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Gustav, Vilhelm og Georg.

18 prøvefotos 1929 fra Atelier Riis Knudsen. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

D. Hustru og søskende (m. familier).

Ella Albeck, f. Zachariae.

12-14 fotos gennem henved et halvt århundrede, herunder med sønner og svigerdøtre m.fl., bl.a. foto ca. 1913 med de tre sønner. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Ella Albeck

- Spadserende på gaden med Sofie

- stående ved Varna 1931-32 (bl.a. sammen med fru Skytte, Ry)

- gående på gaden med Sofie og fru Skytte

- stående foran dør 1932 s.m. sønnen Vilhelm og fru Lindgren (billedet er på kort fra Caja Juul (fru amtslægen) til fru Lindgren).

- opstillet s.m. sønnen Vilhelm, tante Johanne og Ulla Albeck på overlægeboligens veranda.

Diverse stereoskop-billeder, tilsyneladende fra en fynsk udflugt (bl.a. ses Egeskov og Tåsinge), med Ella Albeck og sønnen Georg på i hvert fald én af optagelserne. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Carl Albeck.

(bror til Victor Albeck)

- (1) Portræt af Carl Albeck 1920.

- (2) Portræt af Carl Albeck 1946.

- (3) Foto af imposant palæ med 3 mikroskopiske personer foran. 2 af disse kunne være Victor og Carl Albeck.

Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Carl Albecks hustru.

Tante Ville, portræt.

Gave 1997 fra kirsten Albeck.

Carl Albecks sønner.

Carl Nikolaj og Knud Albeck 1927. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Faster Dagmar.

Portræt 1934.

Faster Harriet.

Opstilling 1928. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Fætter Vagn

Dvs. Vagn Børge, nevø af VA. Stående i studenterdress 1923 foran Nørrebros Kaffebod.

E. Overlægeboligen og Fødselsanstalten.

Overlægeboligen.

- (1) Affotografering af en artikel i Aarhusianerinden, der besøger overlægeboligen ved Fødselsanstalten.

- (2) Foto ca. 1930 eller kort efter af overlægeboligen med have (og savværk i baggrund).

- (3) Foto ca. 1930 eller kort efter med Ella og Gustav Albeck samt Ulla Brøndum-Nielsen siddende på overlægeboligens veranda.

Fødselsanstalten.

- (1) Utydeligt foto ca. 1920'erne af Anstalten set fra syd.

- (2) Foto ca. 1920'erne af Anstalten set fra højt punkt. Baldakiner og andre tydelige detaljer. I baggrund kirke og kommunehospital.

Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

- (3) Victor Albeck foran trappen til Fødselsanstalten antgl. 1920'erne.

- (4) To fotos med hvidkitlet personale fra Fødselsanstalten.

- (5) Anstaltens centrumsparti med Røde Kors-tegn på taget (1940'erne).

F. Vedr. Victor Albecks bekendte.

Broge, Paula (s børn)

Postkort (udat.) fra Paula Broge til Victor Albeck med børnene foran haven til "Soria Maria".

Jamentil?/Portræt af Breslau-mediciner.

Fremsendt år 1900 af selvsamme til Albeck med tak for "gemeinsame Arbeit in Breslau" (navn utydeligt: P. Jamentil (?). Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Jensen, Jakob.

Borgmester jakob Jensen ca. 1925 sammen med bl.a. oversygeplejerske Cornelia Petersen.

Juul, L.

Amts- eller kredslæge Juul med familie. 5 fotos ca. 1923-1929.

Meyer, Leopold.

Signeret foto.

Monsrud, Carly

Postkort anno 1923 fra den norske kunstnerinde, der kom i overlægeboligen, og hvis portræt pryder kortet. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Skytte, fru?               

Personer siddende ved italiensk hotel, måske ved Taormine. Forrest måske fru grosserer Skytte, Ry. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Skytte/Gravsted.

Grosserer Skyttes mægtige gravhøj i Ry. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Strandgaard, Holger.

To beskrevne postkort til Victor Albecks med fotografier 1926-1928: Strandgaard udendørs i operationskittel og med hund + Strandgaard med hustru i stuen.

Tage-Hansen/Bygning.

Postkort fra familien Tage-Hansen med selvvalgt/selveksponeret motiv: Måske familiens domicil. 1927. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

Telmany.

Fra den ungarske violinists ankomst til Århus 1929 ell. 1930 ses: 1. (meget stemningsfuldt Århus-billede) på havnen ung, pelsklædt kvinde (ej identificeret) mellem dampskib, bil og bygninger, og 2. (uskarpt) Vilh. Albeck, en fremmed, Ella Albeck, Telmany med frue plus nok en kvinde og Victor Albeck. Gave 1997 fra Kirsten Albeck.

G. Victor Albecks tyende.

Portræt af Sofie, f. Seeberg, g. Rasmussen 1941.  (Kærligt kaldet "So"/"Husets So" af VA og af nære venner af huset som Carl Krebs). Faderen var skræddermester i Nørregade, en nordslesviger, som vandrede til afstemningen og døde i den forbindelse).

(So/Sofie/Fie findes også i andre undergrupper i herværende afdeling.)

Gave 1997 fra Kirsten Albeck.