Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0009-A

<BILLEDSÆRSAMLING 9 - IX:</strong>

FYSISK INSTITUT 1947-1961: KNUD MAACK BISGÅRD

[Vi beklager den hulter-til bulter-agtige opstilling af nedenstående, som på et tidspunkt vil blive korrigeret]

I alt 259 fotos v/ Knud Maack Bisgaard i tre ringbind. Motiverne først og fremmest fra Maack Bisgårds egen afdeling derværende apparaturopbygning og personale.                      

Knud Maack Bisgaard har på to kassettebånd i 2000 indtalt sin kommentar til billederne. Kommentaren følger nummermæssigt billederne i albummene. En skriftlig udgave eksisterer, såvel på papir som - manipulerbart - på diskette. Bånd og skriftlig kommentarer er anbragt i mappe vedr. Knud Maack Bisgård.

 1. o       Niels Bohr, Pauli og tippetoppen
 2. a       Rejsegilde på højspændingshal 1941 (ude)
 3. b       Rejsegilde på højspændingshal 1941 (inde)

   2.a       Personer siddende i stort lokale - Højspændingshallen - med juletræ: Poul Henning Sørensen, Walther Jensen, Lyshede, Sven Werner, C.B. Madsen, E. Olsson + Hansen og Hansen fra Thrige.

   2.b      Thykjær, Poul Henning Sørensen og laboratoriemester E. Olsson i kitler ved apparatur.

 1. a       Apparaturdetaljer.
 2. b       Apparaturdetaljer.
 3. a       Dele til ionkilde,
 4. b       Glødetrådsholder.
 5.         To herrer ved drejebænke i værksted.
 6. a       Ionkilde installeret i kuglen.
 7. b       Nederste del af ionrør.
 8.          Fordampningskammer 1950.
 9. a       Fordampningsanlæg 1950.
 10. b       Apparaturdetalje.
 11. a       Pumpesystem, ionrør og fotografisk kammer.
 12. b       Targetrør m. fotografisk kammer, 1950.

 11.          Knud Maack Bisgaard og Sven Werner ved pumpesystem, ionrør og fotografisk kammer. 1951.

 1.           Kuglen, 1951.

 13.            Elektrolyseapparat t. tungt vand, juni 1951.

 14.            Fru Helene Nielsen v. Ortholux mikroskop juni 1951.

 1. a         Fotografisk kammer 1951.
 2. b         Elekrolyseapp. t. tungt vand 1949.

 16.            fremkalderapparatur t. fotografiske plader (kerneemulsioner) 1950.

 17.            Laboratoriemester Olsson, febr. 1953.

 18.            Knud Maack Bisgård ved apparatur til fotografisk undersøgelse af &-p processer. Foto OP [Olaf Pedersen] [&-tegnet korrigeres senere!].

 19.            C.B. Madsen og K. Olesen nyder en kop kaffe februar 1953.

 21.            Laboratoriet med sektioner til ionrør februar 1953.

 23.a          Bygg i gang med svejsning af lære til montage af ionrør februar 1953.

 1. b         Svejsning.

 25.            Bygg i færd med afdrejning af lære, februar 1953.

 1. a         Bygg svejser.
 2. b         Kitning af flanger, februar 1953.
 3. a         Flanger.

 29.b          Bygg i færd med afdrejning af flanger, februar 1953.

 1. a         Bygg ved spoler til magnet, marts 1953.
 2. b         2x90 0 magnet (I.C. Madsen).
 3. a         2x90 0 magnet (I.C. Madsen).

 33.b          Sv. Erik og Bygg i færd med montage af magnet, marts 1953.

 35.a          Sv. Erik og Bygg i færd med montage af magnet, marts 1953.

 1. b         I.C. Madsen med sin 2x90 0 magnet.
 2.            Brintbeholdere til ionkilde, marts 1953.
 3. a         Pumpesystem og targetrør, februar 1953.
 4. b         Pumpesystem og targetrør, februar 1953.
 5. a         Pumpestand.
 6. b         Pumpestand februar 1953.
 7. a         Pirami, marts 1953.
 8. b         Pirami, marts 1953.
 9. a         Øvelsessal med personer marts 1952.

 45.b          Dr.med Erik Kroghs ekspedition til Middelhavet efter 8-armede blæksprutter. Man ser Kroghs jeep                  før neapelturen. Ved bilen ses stud.med. Søgaard og laboratoriemester Olsson.

 47.a          Sv. Erik med indmad til 10"pumpe, marts 1953.

 1. b         Fra mørkekammer, december 1952.
 2. a         Gasfordampning t. ionkilde, april 1953.     
 3. b         Gasfordampning t. ionkilde, april 1953.
 4. a         Sv. Erik ved drejebænk februar 1953.
 5. b         Sv. Erik ved drejebænk februar 1953.

 53.a          I.C. Madsen i Maack Bisgårds arbejdsværelse i kælderen, juli 1953.

 53.b          Knud Maack Bisgaard ved skrivebordet i sit kontor.

 55.a          Kaj oversaver genstand i skruestik, februar 1953.

 1. b         Ventilsøjlens pumpesystem, december 1953.

 57.a          Knud Maack Bisgaard skrivende i sit kontor 1953.

 57.b          Knud Maack Bisgaard læsende/med pibe i sit kontor 1953.

 59.a          Stud.polyt. Sillesen med måleinstrumenter januar 1954.

 59.b          Stud.polyt. Sillesen med måleinstrumenter januar 1954.

 61.a          Ionstråle, prøveopstilling januar 1954, P=10 sek.

 61.b          Ionstråle, prøveopstilling januar 1954, P=20 sek.

 63.a          Ionstråle, prøveopstilling januar 1954, P=40 sek.

 63.b          Ionstråle, prøveopstilling januar 1954, P=80 sek.

 65.a          Ionstråle, prøveopstilling januar 1954, P=160 sek.

 65.b          Ionstråle, prøveopstilling januar 1954, P=160 sek., detalje.

 67.a          Knud Olesen ved eftersyn af generator efterår 1953.

 67.b          Knud Olesen ved eftersyn af generator efterår 1953.

 69.a          Civilingeniør Carl Jacobsen (JTAS) v. teletrafikmaskine (FI), januar 1954.

6 9.b          Fra lastbil gennem bygningsdør ankommer ny trafo,

 1. a        Ny trafo ankommer fra Thrige, januar 1954.
 2. b        Ny trafo ankommer fra Thrige, januar 1954.

 73.           Rensning af ionrørselektroder, januar 1954.

 75.a         Sv. Erik i færd med ombygning af ionkilde, februar 1954.

 1. b        Ombygning af ionkilde, februar 1954.

 76.a         Ombygning af ionkilde. Sv. Erik m. svejsebriller, februar 1954.

 1. b        Sv. Erik.

 77.a         Jørgen Kam, Kemisk Institut, i færd med undersøgelser over forbrændingstemperatur for cigaretter m.v., marts 1954.2

 77.b         Undersøgelser over forbrændingstemperatur for cigaretter m.v., marts 1954.

 78.a         Kalibrering af Penning på pumpestand, september 1954.

 79.a         Stud.med. Hans Hvid Hansen ved udstyr som på 77a. og 77.b.

 79.b         C.B. Madsens 200 kv anlæg under opbygning, september 1954.

 80.a         C.B. Madsens 200 kv anlæg under opbygning, september 1954.

 80.b         Formentlig C.B. Madsens 200 kv anlæg under opbygning, september 1954.

 81.a         Poul Erik ved montage af dæmpningsmodstande på generator, september 1954.

 81.b         Udendørs ved bygning, motorcykel og personbil: E. Olsson, Hans Hvid Hansen, Kaj og Poul Erik.

 82.a         Parkudsigten fra Knud Maack Bisgaards kontor set gennem persienner eller tremmer, efterår 1954.

 1. b       Nederste del af ionrør, oktober 1954.
 2. a       Detalje af 82.b.

 83.b        Knud Maack Bisgaard papirarbejdende ved bord foran tavle.

 84.         Sv. Erik i færd med interimistiak samling af fordampningsanlæggets pumpesystem, 4. april 1955.

 85.         4" og 2" pumpe til ford-anlæg, 4. april 1955.

 86-90     9 fotos fra Specialkursus. Kvindelige kursister ved øvelser. Forår 1955.

 91.a       Ionkilde mm. i toppen af ionrøret, maj 1955.

 1. b     Targetrør og toelleraggregat, maj 1955.

 92.a      Jens Lindhard og K. Olesen i døren his fr. Volquarts, 20. april 1953 (1955?).

 92.b      Ole Bent Nielsen læsende i Knud Maack Bisgårds arbejdsværelse, 10. maj 1955.

 1. a     Radiotekniker Madsen, juni 1955.
 2. b     E. Eilertsen, september 1956.
 3. a     Grovpumpe, 1955.
 4. b     Hans Hvid Hansen ved pumpeprøver 1955.

 95.a      Laboratoriemester Olsson og murer Vestergaard gør klar til opmåling i forbindelse med projektering af laboratorium til B-spektrometer, maj 1955.

 95.b      Laboratoriemester Olsson og murer Vestergaard måler op i forbindelse med projektering af laboratorium til B-spektrometer, maj 1955.

 96.a      Laboratoriemester Olsson og murer Vestergaard måler op i forbindelse med projektering af laboratorium til B-spektrometer, maj 1955.

 96.b      Knud Maack Bisgaard besigtiger kammer til B-spektrometer, juni 1955.

 1. a     Udsnit af 96.b.
 2. b     Bygg med ågplader.
 3. a     Centralværkstedet, DSB, Århus.

 98.b      Maskinarbejder P. Hansen, værkmester Arthur Hansen og afdelingsingeniør Paul Nielsen i  Centralværkstedet, DSB, Århus.

 1. a     Bygg med magnetsektion til B-spektrometer.
 2. b     Magnetsektion til B-spektrometer.
 3. a    Magnetsektion til B-spektrometer.

100.b    Laboratoriemester E. Olsson og fru Helene Nielsen i øvelsessalen.

 1. a   Stud.mag. Dissing Sørensen, januar 1956.
 2. b  Stud.mag. Dissing Sørensen, januar 1956.

102.a   Fru Helene Nielsen taler i telefon, januar 1956.

102.b  Sv. Erik ved montage af prøvespole, marts 1956.

103.    Opspænding af yoke (?) til B-spektrometer, januar 1956.

104.    Fræsning af åg, Centralværkstedet. januar 1956.

 1. a   Prøvespole I, marts 1956.
 2. b  Orla Andersen ved håndvask.

106.    Knud Maack Bisgaard ved betaspektrometer, vakuumkammer; foto Ib Hansen, Aarhuus Stiftstidende 14. maj 1956.

 1. a   Orla Andersen (portræt), maj 1956.
 2. b  Civilingeniør P. Dahl tager  tager genstand op fra skrivebordsskuffe.

108.a   Civilingeniør P. Dahl betragter højfrekvent ionkilde, maj 1956,

108.b  Civilingeniør P. Dahl betragter sammen med en hvidkitlet herre højfrekvent ionkilde, maj 1956,

109.a   I Knud Maack Bisgaards have, Skolevangsallé 5, Risskov, ses E. Olsson, ingeniør hos Thrige Chr. Carlsen samt en tredje person, formentlig Knud Olesen, 15. maj 1956.

 1. b  Chr. Carlsen, Thrige, i Maack Bisgårds  have.

110-

13 fotos af prøveopstilling af magneter i værkstedet, 7. juli 1956.

112.    Kaj Nygård Nielsen ved drejebænk, 8. juli 1956.

113.a   Stud.med. hans Hvid hansen og stud.mag. Dissing Sørensen ved tæthedsprøvning af spoler til B-spektrometer, 12. august 1956.

113.b  Montage af spoler, personer set ovenfra, 13. august 1956.

114.a   Montage af spoler, uden personer, 13. august 1956.

114.b  Stud.mag. Dissing Sørensen og E. Olsson ved montage af spoler 13. august. 1956.

115.a   Stud.mag. Dissing Sørensen ved montage af spoler 14. august 1956.

115.b  Stud.mag. Dissing Sørensen og E. Olsson ved montage af spoler 14. august 1956.

116.a   Stud.mag. Dissing Sørensen og E. Olsson ved montage af spoler 14. august 1956.

116.b  Stud.mag. Dissing Sørensen og E. Olsson efter afsluttet montage af spoler 14. august 1956.

117.    2 fotos fra rejsegilde 14. august 1956 for betaspektrometer. Man ser Poul Dahl, Funck Jensen, E. olsson, Dissing Sørensen, Sillesen og Knud Maack Bisgård.

118.    2 fotos fra julesammenkomst 22. december 1957 (formentlig fejlskrivning for 1956?): Sven Werner, I.C. Madsen, fru Meins, Erik Eilertsen, Olaf Pedersen, Knud Olesen, Sv. Erik, Aksel Madsen, Olsson, Poul Dahl, Helene Nielsen, Hvid Hansen og Kaj.

 1. Spektrometret, januar 1957.

120.    Fra julesammenkomsten jfr. 118: Her ses Werner, I.C. Madsen, fru Meins, Orla, Olsson, dahl og Helene Nielsen.

 1. Som 119.
 2. a   Fra arbejdsværelse.

123.b  Institut for Teoretisk Fysik. Bygningen på Blegdamsvej, 3. april 1957.

124.    2 fotos af apparatur i Institut for Teoretisk Fysik, København.

125.    2 fotos af nedbrydning af skillevæg m. henholdsvis murer Werner og murer Westergaard, april 1957.

126-

127.    3 fotos af indføring gennem vindue af jerndrager.

128.a   Olaf Pedersen og Povl Kristensen (sidstnævnte professor pr. 1. april 1957).

 1. b  Ryg/profilbillede af Vladek Srviatecki, Polen.

129.a   Jens Lindhard (professor pr. 1. september 1956) samt George Kolstad og mrs. Kolstad. Desuden enndnu en herre, formentlig Knud Olesen.

 1. b  I.C. Madsen og Svend Bundgaard.

130.    2 fotos af Peder Therkelsen og fru Meins i kontoret, april 1957.

 1. Som 119.

133.a   Stud.polyt. T. Guldbrandsen med apparaturdel, juli 1957.

 1. b-

137.    9 fotos af udflugt til Ny Mølle 1. august 1957 i anledning af 10-året for Knud Olesens ansættelse på Fysisk Institut. På 4 fotos af udendørs bord ses Dissing, Poul Hornshøj, fru Meins, Poul Dahl, I.C. Madsen, Helene Nielsen, Aksel Madsen og Knud Olesen. På 4 fotoa af udendørs leg sese Olesen, Aksel Hadsen, Helene Nielsen, Olsson, fru Meins, I.C. Madsen, dissing, Hornshøj og Dahl. Desuden et portræt af Poul Hornshøj siddende.

138.a   Poul Hornshøj siddende ved bord i forbindelse med spektrometret, august 1957.

138.b  Poul Hornshøj siddende ved bord i forbindelse med spektrometret, august 1957.

138.c   Knud Maack Bisgård arbejdende ved bord i forbindelse med spektrometret, august 1957.

139.    2 fotos af 1. jordteltkompensation; Sv. Aage Nielsen i baggrund, november 1957.

140-

142.    6 fotos fra festlighed 1. september 1958 i anledning af laboratoriemester Olssons 25 år i Fysisk Institut. På 3 fotos ses stående ved vindue Sodemann, Olsson og Nagel (samme konstellation på 2 fotos) og Maack Bisgaard sammen med Olsson. På 3 fotos fra bord ses I.C. Madsen, Eilertsen, Dahl, Nagel, helene, Olaf Pedersen, Sodemann, Lindhard, Povl Kristensen (Pablo), fru Vera Nielsen, Olsson, Peder Therkelsen, Bygg, Aksel Madsen og Mogens Madsen.

143-

144.a   3 fotos af udgravning til det første matematiske institut (senere statskundskab). 143.a. viser stedet i forhold til Aarhus universitets første bygning. 143.b. viser udgravning med kollegier og fysiologi/biokemi i baggrund; 144.a har Århus Kommunehospitals højhus i baggrunden.

 1. b  Jordteltkompensation.

145-

146.    3 fotos af første matematiske institut under opførelse.

147-

148.a   3 fotos af første hold fysikstuderende ved øvelser: (Johannes Wilhjelm, Preben Østergaard Sørensen, Poul Thomsen, Schiøtt Sørensen, Leif Kahl Kristensen og Berntsen.

 1. b-

149.    3 fotos fra indvielse af E/B-laboratoriet (E = Enkeltgabs-) juni 1959. Omkring pulverkaffen ses Peder Therkelsen, Hornshøj, Olsson, Olesen, Sv. Aage Nielsen og Dahl.

150-

 1. a   3 fotos af S.Aa. Nielsen ved vakuumprøve.

151.b  Erland Christensen og Orla Andersen ved drejebænk.

 1. a   Peder Therkelsen og Kay Lauritzen i værksted.

152.b  Peder Therkelsen i arbejde på værksted, juni 1959.

153.a   I kontoret. Fru Grønlund (med bare fødder i clip-clap'er) omhælder kaffe, mens fru Meins søger noget i sin cykelkurv, juli 1959.

153.b  Fru Meins gør sig klar til en dag i kontoret, juli 1959.

154-

160.    13 udendørs optagelser fra Skolevangsallé 5, Risskov, 6. maj 1960. Man ser professor Pappas, ukendt, Kuntsen, Mogens Jørgensen, Gregers Hansen, Sv. Bjørnholm, Asbjørn K. samt Knud Maack Bisgaard (154.b.) samt Ingeborg Maack Bisgård og børnene Inger og Torben.

161.    Asbjørn Knudsen, radiokemisk laboratorium ved skrivebord.

162-

163.    4 fotos fra møde 6. marts 1960. Man ser Pappas og Loft Nielsen, Sv. Bjørnholm og Gregers Hansen 8denne konstellation på billeder) og Sv. Bjørnholm læsende.

 1. a   Radiokemisk Laboratorium 6. maj 1960.
 2. b  "Stinkskab".

165-

171.    14 udendørs fotos fra tur til Mols i oktober 1960: Ambrosius Olesen; Jørn Espersen; Ambrosius og Espersen sammen ved bord, Hvid Hansen og Knud Olesen ved bord. På oldtidsdyssehøjen ved Knebel ses Asbjørn Knutsen, fru Lynge Hansen, fru B. Nielsen, Peter, Mogens Madsen, Olaf Pedersen, fru Grønlund, E. Meins, Erik Bugge, I.C. P. Dahl, Jørgen Sodemann, Bente Nielsen og frk. Thestrup.

172.    2 fotos af Bengt Bengtson og Jørn Espersen med banner: "Velkommen hjem, Ambrosius". Ambrosius havde hentet radioaktivt materiale (W 187 ) på Risø med DFDS.

173.a   Ved Skolevangsallé 5 ses Jørn Espersen, Ambrosius, Erl. Chr. og Bengt Bengtson.

173.b  Ved bord med kaffekopper bengt bengtson, Ambrosius og maskinmester Munk, marts 1961.

174.a   Maskinmester Munk, portræt i profil, marts 1961.

 1. b  Samme bord som 173.b.

175.    Enkeltgabsspektrometer, marts 1961. Foto Poul Hornshøj.

Gave 1999 fra Knud Maack Bisgård.

- Portræt af Knud Mack Bisgård anno 2001.

Gave 2001 fra Knud Maack Bisgård.