Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0014-A

<BILLEDSÆRSAMLING 14 - XIV:

GRETHE DRUDS SAMLING: STUDENTERLIV M.V. 1940'ERNE

Udklippede albumsider (1-2):

- Ca 29 kvindelige alumner i opstilling foran del af Studentergaarden, 2 forsk. optagelser.

- stud.mag. Ragnhild Simonsen, uident. og stud.jur. Birthe Buemann ved bord.

- Stud.mag. Grethe Drud på trappe ved indgang til Studentergaarden.

- Stud.mag. Ragnhild Simonsen studerer i sit værelse.

- 3 fotos af personer på kollegiealtaner; på et ses Margit Christensen (boede i Klintegarden) og Arne Bjerregaard.

- Ellen Vedel (portræt)

- Margit Christensen og Ellen Vedel på terrasse i Klintegaarden.

Udklippede albumsider (3-4):

- 4 optagelser med vekslende dele af frontfacade af Studentergaarden; kvindelige alumner på alle; Grethe Drud ses i porten på det ene.

- Margit Christensen (boede i Klintegaarden) ved ende af bord med kaffekoppper.

- På bade- eller bådebro: Margit Christensen, Grethe Drud, Arne Bjerregaard, Marie Lorensen og Kr. Ringgaard; Mols/Djursland-udflugt.

- Vandrende på stensat dæmning (måske ved Kalø Slotsruin) ses Margit Christensen, Grethe Drud og Arne Bjerregaard (sidstnævnte i korte bukser).

- Professor/efor Knud Illum i festdragt med 5 kvindelige alumner (Ragnhild Simonsen, Bente Egmose-Hansen, Ingrid Wernegaard, Jenny Sørensen og Videbech (formentlig: Ragnhild Beck/Bech)). Beklippet.

- 12 kvindelige studerende i Ceres-hestevogn.

- Portræt af Anne Sofie Riising.

- Rektor Stender-Petersen danser med alumne Karen Ploug Hansen ved fest i Marselisborg Studentergaard.

- 6 optagelser fra de engelskstuderendes klub på cykeltur til Knud Sø. Herunder optagelser fra Norsminde med den gamle krovært. På robådsbillede ses fv. Anders Ove Pedersen, Videbech (formentlig: Ragnhild Beck/Bech) og Schwarz.

- 3 optagelser efter bombardementet 31. oktober 1944: Kollegierne set fra haverne på modsatte side af Langelandsgade; forside af første hovedbygning med alle ruder knust; trappegang i første hovedbygning.

31 fotos i alt.

Gave 1999 fra lektor Grethe Drud, Højbjerg.