Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0019-A

<BILLEDSÆRSAMLING 19 - XIX:

Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning

- 8 farvediasoptagelser fra Institiut for Jysk Sprog- og Kulturforskning. Optagelser af kartoteksskuffer (Jysk Ordbog) og af personale: Ove Rasmussen, Viggo Sørensen, Inger Schonderbeek og Torben Arboe Andersen. Jfr. AUFF's beretning 1995 s. 5. Overdraget 1999 af IK.

- Professor Peter Skautrup ved redaktionsorejdet (Jysk ordbog) i Ordbogens centrale seddelarkiv. Ca. 1980. Affot. v/Kjeldsen 2000 af billede i instituttet.

- Lektorerne Viggo Sørensen og Ove Rasmussen i Jysk Ordbogs centrale seddelarkiv. Ca. 1985. Affot. v/Kjeldsen 2000 af billede i instituttet.