Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0020-A

<BILLEDSÆRSAMLING 20 - XX:

Det Teologiske Fakultet

Ved afleveringer i 1999 og 2000 er i alt 633 fotografier overdraget af Fakultetet v/ Gurli Dettmann til udvalgets arkiv. registrering følger senere (Inger Andersen har stillet i udsigt, at hun kan identificere, når hun om et par år forlader sit arbejde). Henstår foreløbig i papkasse. Kun mindre del 'registreret' jfr. umiddelbart nedenfor.

- 2 fotos af Anna Marie Aagaard og Jørgen K. Bukdahl, overdraget 2001 af Carsten Bach-Nielsen, er anbragt samme sted.

- 5 fotos fra Kirsten Nielsens disputats 1985 (sc).

- Konsistorium foran Moesgård (Moesgaard) dec. 1977 (sc).

- 32 fotos fra TEO's 40-årsjubilæumsudstilling 1982.

-  5 fotos fra TEO's årsfest 1977 (bl.a. ses Birgitte Lindhardt, Nepper Christensen, Torben Christensen (Kbhvn), Jørgen K. Bukdahl, Johannes Aagaard, Hejne Simonsen,

- 12 fotos fra TEO's årsfest 1980 (bl.a. ses dekan Henning Lehmann, Regin Prenter, Knud Münster, Lyby, Else Kragelund. Ole Overgaard, Kitte Ottosen m.fl.

- TEO's 50-årsjubilæum 1992 - 107 fotos samt 7 fra udstilling af kunst i Vandrehal.

*

- 8 fotos er overdraget 2004: Kgl. Hoffotograf Wegs fine portræt af K.E. Løgstrup, nekrologfoto m. raster af Regin Prenter, større persongruppe opstillet foran Sandbjerg 1983 (uskarpt), 3 fotos fra reception m ukendt anledning i Vandrehallen 4. maj 1984 (tilstede bl.a. Hans Fink, Kirsten Nielsen, Henning Lehmann, Bloch Ravn, Søren Sørensen). Desuden foto af person udklædt som satan m. horn (måske teolrevy/theolrevy).

*

- ca. 115 fotos overdraget af Gurli D. februar 2005:

- 100 fotos fra udstillingen Teologi 40 år i 1982 – første teo-kandidater 1945, ansatte etc. – ikke mindst Jørgen Bukdahl (også fra kollegium) - fra mapperne er samtlige fotos scannet og elektronisk lagrede, hvorimod dette ikke gælder alle typer af illustrationseffekter i øvrigt.

- 15 fotos + dubletter fra udstillinegn ”Den russiske ortodokse kirke i tusind år”

- 280 fotos fra kandidatreceptioner m.v. 1980-

I ringbind. Overdraget maj 2005 af Gurli Dettmann, TEO.