Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0027-A

BILLEDSÆRSAMLING 27 - XXVII:

Lise og Robert Aurups samling:

Som følge af meget nær sammenhæng mellem billed- og dokumentsiden opbevares arkivet foreløbig samlet i billedsamlingen. Robert Aurup (f. 1925) hed i studietiden Robert Østergaard Jensen, mens Lise Aurups (f. 1929) efternavn var Jessen. Navnet Aurup er taget efter en landsby. I alt er der overdraget 39 fotos inkl. årskortenes.

- Lise Jessens årskort 1951-52.

- Robert Østergaard Jensens årskort 1951-52.

- 3 fotos fra gangfest i kollegium 6 1950 (jf kollegiebogen).

- 1 foto fra gangfest i kollegium 6 1948

- 1 festbillede m. uident., Aurup og stud.jur. Morten Nielsen.

- Portner Skou og frue. Aurup ved Skous side. Kollegium 6, 1950.

- 4 fotos: Kollegium 6 under opførelse ca. 1948 med studenter, der leger murere m.v. + "rigtig" murer. Stud.med. Knud Bennike i slåbrok med mursten på ryg. Studenter på stige/stillads. Tre studenter hos murer i arbejde. Ti studenter stående (Aurup i lys jakke yderst til højre).

- 5 fotos af bygninger efter bombardementet 31/10 1944 (gammel og ny hovedbygning samt kollegier).

- Medicinstuderende til kemi-øvelser i kantusseåret, 1947/1948 (Lise Jessen (yderst til venstre) og Gerda Florian Sørensen og mellem disse Erik Brandt (stående) og Folmer Petersen (siddende). Øvrige ikke identificerede af Aurups.

- Tre studenter på cykler taget af kanonfotograf på Clemensbro ca. 1946: Fv. Stud.med. Robert Østergaard Jensen (Aurup), Thomas Otto Iversen og stud.med. Poul Schlütter.

- Vårfest 1950: I aulaens kalveskindssæder ses fv. stud.med. Poul Schlütter, stud.pharm. Inge Steinbach samt stud.med.erne Lise Jessen og Robert Østergaard Jensen (Aurup).

- 2 fotos: Göteborg-besøg ca. 1947. Festklædte personer i aulaen (uskarpt) og udendørsoptagelse med fire personer fv. uident. stud.med., stud.med. Robert Østergaard Jensen, kvindelig svensk student og stud.jur. Erik Fynne - festlys i baggrund.

- 3 fotos: Fastelavnsfest i Studenterforeningen 1948 på Østergades Hotel. Stud.med.erne Lise Jessen og Henning Bech dansende. Ved bord (NB fra højre): stud.jur. Frede (fra Herning), uident., stud.med. Jens Chr. Opstrup, Lise Jessen, uident., stud.pharm. Inge Steinbach og stud.med.erne Gerda Florian Sørensen, Sven Eskildsen, Henning Bech og Vagn Nielsen. Fem personer (af de allerede nævnte) på række (navne på bagside).

- 2 fotos opklæbet på karton: Stud.med. Lise Jessen i sit værelse (i en mosters lejlighed) Jyllands Allé 10 i 1948 hh. ved skrivebord og i afslappet stilling. Billederne stammer fra (ikke opsporet) artikel i Demokraten 1948 - skrevet af studiekammeraten Bent Nielsen, der senere studerede jura (og senere blev kendt forsvarsadvokat).

- 6 fotos af hovedsagelig slåbrokklædte studenter på kollegium 5's altaner 1948 og forberedelse af festpunsch ca. 1948: På billederne (der på bagsiden er forsynet med navneoplysniger) ses stud.med.erne Robert Østergaard Jensen (Aurup), Knud Bennike, Jens Skafte Jensen og Ejnar Leth samt stud.teol. Gotlieb og kollegiets første kandidat (cand.teol. Jens Larsen i kjole og hvidt (også avisudklip om vedkommende)).

- 6 fotos fra Århus-studenternes ophold i Holland 1946 (hvor AU-studerende på baggrund af en året forinden oprettet DIS-fraktion deltog - s.m. KU-studerende og hollændere - i hjælpearbejde i Sydholland (Flissigen), hvor man fjernede udbrændte biler i gaderne og lig i kældre m.v. Billederne viser ikke denne aktivitet, men et gæsteophold i Rotterdam, Amsterdam og Leiden i umiddelbar forlængelse heraf.

- Medalje for deltagelse i International Studenterhjælp 1946.

- Military Entry Permit 1945 (i forb. med. ovenstående).

- Adgangsgivende dokument til franske museer i forbindelse med studenterhjælpearbejde i Frankrig juli 1948

- Festkantate (Erling Fischer) m. indklæbet ekstra sang "Indflytterode"). Håndskrevet: Kollegiefesten 1/10 49.

- Program for Aars- og Immatrikulationsfesten den 7. September 1945 Kl. 15 i Raadhushallen (RA).

- Aarhus Universitets Mindegudstjeneste for de Faldne. I Aarhus Domkirke. Fredag den 7. September 1945 (RA).

- Medlemskort til Studenterforeningen i Aarhus 1950 (RA).

- Gæstebillet til Studenterforeningen 25/2 1950.

- Kvittering for betaling af kollegieværelse 1950 (RA).

- Bordkort: Professor Lárus Einarson & Frk Lise Jessen (fra eksamensfest, 1. del med.studium, kantinen, AU, 3/3 1951.

- Universitets-Samvirkets meddelelse om værelse (LA (1949) + RA (1950)).

- Akademisk Borgerbrev 1945 - Robert Østergaard Jensen (Aurup)

- Akademisk Borgerbrev 1947 - Lise Jessen (Aurup)

- Telegram vedr. "konfirmation" af kollegianere (parallelt med "dåb" af nyindflyttere (Robert Aurup måtte nedsvælge en ½ liter saltvand!).

Gave 2002 fra Lise og Robert Aurup, Randers.