Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0033-A

BILLEDSÆRSAMLING 33 - XXXIII:

Povl Holm-Nielsen 2002

Takket være lektor Peter Holm-Nielsens udlån af billedmateriale 2002 har det været muligt at foretage elektronisk lagring af i alt 76 fotos - de 66 fra et album, de 10 i løs vægt. Specificeres nærmere på et senere tidspunkt - ellers se oversigt vedr. elektronisk lagrede fotos. I selve arkivet efter Holm-Nielsen ligger endvidere en række (klausulerede!) fotos af opererede patienter og i de enkelte arkivmapper diverse fotos til publikationer - vel i alt ca. 20.