Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0037-A

<BILLEDSÆRSAMLING 37 - XXXVII

                       Information & Debats billedsamling frem til ca. 1991.

I alt 1230 billeder - heraf ca. 1180 fotos. Tilgået 2002.

1. Personfotos: i alt 446

A. - 18 stk.

Albeck - Gustav Albeck

- Albeck og Søren Sørensen ca. 1974-75 - Albeck, Bernhard, Jytte Dahl - Folkeuniversitetet

Albrechtsen, Ole

- Den lægevidenskabelige professor holder tiltrædelsesforelæsning (1981/1982), bl.a. ses Povl Holm-Nielsen og vistnok Palle Juul-Jensen m.fl. som tilhørere - tilgået fra inf&deb 2003)

Amstrup - Niels Amstrup

- 2 portrætter ca. 1980-1981 - dekan SAM

Andersen - Birgit Andersen

- assistent, konsistorium 1981

Andersen - Hans Henrik Andersen

- fmd. naturv.forskningsråd

Andersen - Inger Andersen

- mag.art., lektor i DDR

Andersen - Jens Peter Andersen

- jura 1986

Andersen - Peter Bøgh Andersen

- Nordisk - foran Datalogi

Andersen - Søren H. Andersen

- Forhistorisk Arkæologi

Andersen - Svend Andersen

- TEO - 3 portrætter

Andersen - Torben M. Andersen

- Økonomi

Andreasen - John Andreasen

- 2 fotos - Agerende i Århus Spillet 83 og stående på Store Torv

Auken - Margrethe Auken

- 1984 - 2 stk - portræt og i diskussion med Henning Lehmann.

B. - 23 stk

Barslund - Birthe Barslund ell. Berethe Barslund

- 1985 - Studie- og Erhvervsvejledningen, 2 portrætter

Basse - Ellen Margrethe Basse

- portræt og udklip 1987 (disp)

Bilde - Per Bilde

- TEO - portræt

Blackstad - Theodor W. Blackstad

- Anatomi - portræt 1974

Borre - Ole Borre

- SAM - 2 portrætter i kontor

Brandt - Per Aage Brandt

- HUM - 2 stk - Ved tavle - Med disputats

Bundgaard - Jørgen Bundgaard

- Biologi 1982 - 5 stk - 3 foran auditorium i undervisningssituation - 2 portrætter

Busck - Steen Busck

- HUM - 3 stk - Ved plakat for Vejlby-spil - barberes på scenen

Buksti - Jacob Buksti

- SAM - 2 portrætter i kontor

Bundgaard - Svend Bundgaard

- 4 stk i forskellige situationer og portrætter samt udklip 1984 og 1985

C. - 15 stk

Celis - Julio E. Celis

- SUN - 5 stk - 4 portrætter - indvielse (Lehmann) af center - udklip om forsøg

Christansen - Erik Christiansen

- disputats 1988

Clausen - Jens Lundgaard Clausen

- stud.mag. 1981 - medlem af Konsistorium

Clausen - H.P. Clausen

- 7 stk. - 6 portrætter og et gruppebillede m. Knud-Erik Sabroe og telefondirektør

Cramer - Jens Cramer

- HUM - portræt 1975

D. - 8 stk.

Dahlerup - Drude Dahlerup

- SAM - 1984 - Portræt i bibliotek med kvindelitteratur

Dahlerup - Troels Dahlerup

- Historie - 2 stk - afgang 1992

Dalgaard - Jørgen B. Dalgaard

- portræt - retsmedicin

Damgaard - Erik Damgaard

Statskundskab - 2 portrætter

Danscher - Gorm Danscher

SUN - dekan 1988

Due - Otto Steen Due

HUN - portræt af direktøren for Det danske Institut i Rom 1989 m. udklip

E. - 3 stk.

Ehlers - Niels Ehlers

- portræt

Elklit - Jørgen Elklit

- Statskundskab - portræt med raster

Engberg - Jens Engberg

- Historie - medlem af Konsistorium - 1981

F. - 21

Falkenskov - Otto Falkenskov

- Vagtmester - 1988 - viser skudhul i rækværk ved Solgården

Fenchel - Tom Fenchel

- professor ved mikroskop

Fibiger - Bo Fibiger

2 stk - med 70'er-tørklæde - sammen med Hans Fink

Fink - Hans Fink

9 stk - 8 portrætter - og sammen med Bo Fibiger

Fey - Stephen Fey

2 stk - portræt af Ph.D. Fey - og sammen med cand.scient. Peter Mose Larsen

Finsen - Hans Carl Finsen

Germansk - portræt

Fock - Arne Fock

- Kontorchef - ca. 1976

Foged - Brita Foged

Kandidatstipendiat i historie, Brita Foged, 1982, sammen med Randi Markussen - HUM

Fredens, Kjeld

SUN - rasterportræt

Frederik - Kronprins Frederik

- Rasterfoto 1989: spadserende mellem bygninger sammen med Lehmann, Stig Møller, H.P. Myrup m.fl.

Freud - Sigmund Freud

Portræt

G. - 28 stk

Gad - Holger Gad

Økonomi - på talerstolen 1986

Genefke - Inge Kemp Genefke

- Torturcentret

Gelting - Jørgen Gelting

- Økonomiprofessoren på talerstolen med beskrevet tavle i baggrund - SAM

Geertz - Armin Geertz

2 portrætter 1985 af religionshistorikeren - TEO

Geer - Ken Geer

Portræt af laboratoriebetjenten, medl. af Konsistorium

Giversen - Søren Giversen

4 stk - 2 portrætter af TEO-professoren 1989 og 2 af manikæiske skrifter samt udklip 1988

Glucksmann - André Glucksmann

2 billeder af den franske filosof ved forelæsning på AU 1984

Glob - P.V. Glob

2 stk - portræt og gengivelse af malet portræt

Gomard - Kirsten Gomard

2 stk - 1984 - lektor i tysk

Gorbatjov og Reagan

- Statslederne

Gravesen - Jørgen Gravesen

2 stk

Grundtvig - N.F.S. Grundtvig

- Forskelligt

Gyldenholm - Arn Gyldenholm

5 stk - 4 portrætter - og i diskussion med Svend Andersen TEO

Grønkjær - Jørgen Grønkjær (Nej, Jørgen Graversen iflg Helge Holl.)

- Stud.mag. 1975, Socialistisk lytter- og seerforbund

Gundersen - Hans Jørgen G. Gundersen

- Superprofessor 1987

Gøtzsche - Vibeke Gøtzsche

2 portrætter af psykologen

H. - 28 stk

Habermas - Jürgen Habermas

Portræt af filosoffen

Haahr - Sven Chr. Haahr

- Medicinsk Mikrobiologi - portræt

Hammershaimb - Erling Hammershaimb

- Portræt af TEO-professoren 1974

Hallager - Erik Hallager

- Portræt af Sfinx-redaktøren 1982

Hannestad - Niels Hannestad

HUM - Portræt i kontor

Hannestad - Lise Hannestad

HUM - Klassisk arkæolog med samling af potteskår

Hansen - Bent Schmidt Hansen

TEO - portræt af tidligere dekan med eget bogværk

Hansen - Poul Hansen

2 stk 1982 af museumsinsp., Naturhistorisk Museum

Hastrup - Kirsten Hastrup

2 stk - Etnografi - 1985 - og udklip

Hertel - Niels Aage Koch Hertel

Fysik - portræt i kontor

Hillberg - Carsten Hillberg

- Portræt af lektor på Fysiologisk Inst. 1983 - SUN

Hjelmvig - Rud. Bendix Hjelmvig

2 stk - portræt og rasterfoto fra kontorchefens afsked i vandrehal

Holberg - Ludvig Holberg

- foto af kobberstik

Haugaard - Jacob Haugaard

- Forklædt som æresdoktor

Humlum - Johannes Humlum

3 stk - I auditorium - i lænestol - og rasterportræt

Hylleberg - Jørgen Hylleberg

2 stk - Genetik og Økologi - på aulaens talerstol - modtagende thailandsk pris 1991 m. pressemedd.

Haarder - Bertel Haarder

6 stk - undervisningsministeren i Folketinget - på talerstolen i aulaen - sammen med Jan Lindhardt og Jørgen Stenbæk TEO - sammen med Svend Auken - og talende i auditorium (2)

J. - 41 stk.

Jantzen - Erik Jantzen

2 portrætter af Forskerparkdirektøren i eget kontor

Japsen - Gottlieb Japsen

- Historie - d. 1980

Jensen - Claus Bruhn Jensen

2 stk - Guldprisvinder 1982 for analyse af amerikansk TV

Jensen - Johan Fjord Jensen

- 5 stk - 3 rasterfotos fra afsked 1992 - 2 portrætter (1972 og ca. 1992) samt indstilling vedr. Holst-Knudsens videnskabspris

Jensen - Peter Jensen

Kollegieformanden sammen med C.F. Møller

Jensen - Uffe Juul Jensen

4 stk - portrætter og i panel, hvor også Palle Juul-Jensen ses.

Juul-Jensen - Palle Juul-Jensen

22 stk samt div. udklip etc. På billederne ses bl.a. Hans Ørskov, Henning Lehmann, sygehusdirektør Klaus Petersen, professor Keiding.

Jeppesen - Knud Jeppesen

2 portrætter af dr.theol. 1987

Johansen - Kjeld Johansen

2 stk. - zoofysiologen med en levende slange 1986 - og portræt - og CV

K. - 22

Kaiser - Birger Kaiser (Birger Jensen)

5 stk - Fællestillidsmanden i forskellige situationer, jubilæum m.v. Bl.a. ses Henning Lehmann og Karl Pedersen 1987

Katzenelson - Boje Katzenelson

Portræt af psykologen

Kiersling - Ninna Kiersling

3 portrætter - Husholdningskursus

Kissmeyer - Flemming Kissmeyer-Nielsen

SUN - portræt med mikroskop

Kjeldgaard - N.O. Kjeldgaard

3 stk.

Klarskov - Jenny Klarskov

2 portrætter af formanden for HK-klubben ved AU

Klindt-Jensen - Ole Klindt-Jensen

3 portrætter

Kristensen - Ole P. Kristensen

Portræt af professor i Statskundskab og udklip

Kristensen - Thorkil Kristensen

Portræt af æresdoktoren

Kyndal - Erik Kyndal

- 2 stk - doktoranden 1987 mellem opponenterne - en forsamling ved et kaffebord

L. - 47 stk

Langsted - Jørn Langsted

5 portrætter af dramaturgen

Larsen - Knud Larsen

3 stk - planlæggeren m.v, direktør 1986

Larsen - Bent Dalsgaard Larsen

Oldtid og Middelalder - portræt

Larsen - Petersen Olesen Larsen

2 stk.

Lehmann - Henning Lehmann

16 fotos af AU-rektor 1983-2002. Også Thorkild Simonsen og amtmand Groth ses blandt mange andre.

Lillesøe - Mogens Lillesøe

4 stk - Kontorchefen for Teknisk Forvaltning s.m. bl.a. Henning Lehmann og arkitekt Mads Møller. Måske Lillesøes afskedsreception.

Lindhardt - Jan Lindhardt

2 stk - måske fra disputatsen

Lundbæk - Knud Lundbæk

Portræt 1977 af SUN-professoren - samt udklip 1975 om pris

Luther - Martin Luther

Foto af stik

Løgstrup - K.E. Løgstrup

2 portrætter og diverse udklip, bl.a. Sløks kronik ved Løgstrups afgang

A-L i alt 254 stk

M. - 37

Madsen - Benedicte Madsen

2 portrætter - Psykologisk Institut - 1981

Mammen - Jens Mammen

I auditorium - måske disputats - psykologi

Mathiassen - Finn Mathiassen

Portræt - musik

Mau Pedersen - Mogens Mau Pedersen

Portræt - kontorchef i Konsistorialkontoret

Maunsbach - Arvid B. Maunsbach

5 i alt - 4 portrætter - og sammen med Lillesøe og vistnok amtssygehusdirektøren - diverse udklip vedr. prorektor-valg 1977

Meyer - Poul Meyer

I auditorium 1983 - SAM - Statskundskab

Mortensen - Peder Mortensen

3 stk - HUM - dekan/Moesgård - 2 portrætter - og sammen med bl.a. Høiris

Mortensen - Viggo Mortensen

2 stk - TEO - 2 portrætter - og sammen med Henning Lehmann og Jørgen Stenbæk ved TEO-udstillig fmt. 1992 - diverse udklip 1989

Myrup - H.P. Myrup

9 stk - SAM - 4 portrætter i forskellige aldre - 2 fra præsentation af Myrup-portræt - 1 fra en eller anden indvielse med hammer og træ - 1 med Anna Rutherford m.fl. ved overdragelse af boggave 1980 - og 1 fra kollegietiden (øldrikning).

Møller - C.F. Møller

9 stk af arkitekten i forskellige sammenhænge - indvielse af C.F. Møllers Allé, ved udstilling, ved fødselsdag eller lign. (her også Mads Møller, Bodil Møller, Thorkild Simonsen og Mogens Lillesøe m.fl.), på rådhuset - diverse udklip, herunder interview september 1988

Møller - C.C. Møller

Portræt - HUM - musik

Møller - Jens Tyge Møller

2 stk 1974 - NAT - portræt i park - og ved apparaturet

N. - 32 stk

Nannestad - Peter Nannestad

2 stk - Statskundskab - begge med raster

Nepper-Christensen - P. Nepper-Christensen

2 portrætter - TEO - diverse udklip m.v. 1978

Nielsen - Ernst Nielsen

7 stk - FÆLLES - 6 portrætter - og ved sit jubilæum sammen med Henning Lehmann, Svend Larsen (PUK) og Arne Fock

Nielsen - Helge Kjær Nielsen

2 portrætter - TEO - dr.theol 1987

Nielsen - Henrik Kaare Nielsen

Portræt - HUM - Germansk 1985

Nielsen - Henrik Loft Nielsen

Ved forsøg i fysik NAT - foto 1981

Nielsen - Kirsten Nielsen

4 portrætter - TEO

Holm-Nielsen - Laurits Holm-Nielsen

6 stk - Forskerakademidirektøren - 3 portrætter - stående foran villaen på Paludan Müllers Vej 17 - sammen med John Brand Bygg - og på talerstol.

Nielsen - Ole Høiris Nielsen

4 portrætter af HUM-dekan, etnografi

Nielsen - Søren Nielsen

Portræt 2001 - SUN - anatomi

Næraa - Noe Næraa

- Portræt - SUN - udklip 1973 m.v. samt redaktørens udkast til interview

Nørby - Jens Gregersen Nørby - Jens Nørby

- Ved beskrevet tavle i kontor

O. - 3 stk

Olsen - Olaf Olsen

3 stk - HUM - 2 portrætter 1976 - og Olaf Olsen ved Moesgård sammen med bl.a. Else Roesdahl og Jens Vellev - diverse udklip

P. - 24 stk

Paldam - Martin Paldam

4 portrætter 1982 - SAM - Økonomi

Petersen - Karl Pedersen

12 stk - 11 portrætter fra forskellige tider - og sammen med metalformand Georg Poulsen o.a.

Pedersen - Olaf Pedersen

3 stk - NAT - 2 portrætter (1 m. raster) og sammen med andre (m. raster) - diverse udklip - bl.a. om Spørg Århus 1974

Petersen - Aase Petersen

Fællestillidsrepræsentanten sammen med Birger Kaiser fmt. 1987.

Pinholdt - Jens Pinholdt

Portræt af etnografen med telefon - HUM.

Poulsen - B. Poulsen

Fakultetssekretæren lykønskes af Henning Lehmann.

Petersen - Eggert Petersen

Portræt af psykologiprofessoren - udklip 1989

Poulsen - Ove Poulsen

Fysikprofessoren sammen med stipendiat foran apparatur 1984 samt artiklen i i&d

R. - 10 stk

Raskin - Richard Raskin

2 stk - HUM - RR mellem kunst - tegnet selvportræt (m. raster)

Rasmussen - Erik Rasmussen

Portræt af professoren i statskundskab - rektor - en mængde udklip. Portræt af Erik Rasmussen fra 1970'erne eller 1980'erne ved Børge Venge givet 2004 af Henning Lehmann via Journalkontoret anbragt her.

Rasmussen - Jens Zimmer Rasmussen

Portræt - SUF - anatomi - diverse udklip 1988

Rasmussen - Ove Rasmussen - Ove V. Rasmussen

Jysk Sprog og Kultur - prorektor 1974

Riis - Carsten Riis

TEO-dekan 2002

Roesdahl - Else Roesdahl

3 portrætter - HUM - Middelalderarkæologi

Rutherford - Anna Rutherford

HUM - engelsk - commonwealth - AR foran udstilling af New Zealandsk kunsthåndværk.

S. - 40 stk

Sabroe - Knud-Erik Sabroe

2 portrætter af psykologen - SAM-dekan 1984

Salomonsen - Hans Anton Salomonsen

2 portrætter - NAT 1984

Schledermann - Helmuth Schledermann

Portræt - Statskundskab

Schlütter - Poul Schlütter

Statsministerem åbner Forskerparken 1986

Schmidt - Erik Ib Schmidt

2 fotos af æresdoktor 1984 (

) - bl.a. ses Henning Lehmann og H.P. Myrup

Schmidt - Knud Rahbek Schmidt

3 stk - HUM-dekan - Slavisk - 2 portrætter - og sammen med rektor Henning Lehmann, Langsted og Olaf Pedersen - diverse udklip 1975-1978.

Schmidt - Lars Henrik Schmidt

HUM - idéhistorikeren disputerer, mens dekan Høiris ser til  1988.

Schmidt - Torben Svenné Schmidt

3 portrætter - SAM

Simonsen - Thorkild Simonsen

Borgmesteren taler

Siune - Karen Siune

Portræt i kontor - udklip 1987

Skou - Jens Chr. Skou

2 stk 1985 - udklip 1985 vedr. pris

Sløk - Johs. Sløk - Johannes Sløk

8 stk - TEO - 5 portrætter - og 3 fotos fra afgang (m. Henning Lehmann m.fl.) - diverse udklip

Spjeldnæs - Nils Spjeldnæs

3 stk - SUN - 2 portrætter - og (i raster) ved tavlen

Stackmann - Karl Stackmann

Portræt af æresdoktor 1978 fra Göttingen

Stenbæk - Jørgen Stenbæk

Portræt af kirkehistorikeren - TEO

Steiness - Eva Steiness

Portræt og udklip 1985 - SUN

Stubkjær - Henrik Stubkjær

Portræt af studenterpræsten 1993

Sørensen - Erling Sørensen

Portræt af vagtmesteren 1987

Sørensen - Gunnar Sørensen

2 stk - NAT - fysik - portræt - og demonstrerende forstøvningstørrer - diverse udklip og tryksager samt selvbiografisk/faglig skitse fra prismodtagelse.

Sørensen - Søren Sørensen

3 stk - HUM - portræt af musikprofessoren 1977 - og 2 optagelser (i raster) fra afgang 1980.

T. - 7 stk.

Teilmann - Eva Teilmann

2 stk - Registraturen - FÆLLES - portræt - og sammen med universitetsdirektør Stig Møller og dekanerne Kirsten Nielsen, Knud-Erik Sabroe og Karl Pedersen i vandrehallen.

Therkelsen - Aage Juhl Therkelsen

Portræt - SUN (Bartholinbygningen) - m. artikel i Inf&deb 1974.

Thodberg - Chr. Thodberg

Portræt 1992 - TEO.

Thomsen - Karl V. Thomsen

2 stk - Statsbiblioteket - portræt - og affotograferet tegnet portræt - kronik 1977: "Mennesker omkring Statsbiblioteket" (i anledning af SB's 75-års-jubilæum).

Thomsen - Søren Risbjerg Thomsen

Portræt - SAM - Statskundskab

U,V, W. - 30 stk

Uggerhøj - Erik Uggerhøj

Ved lagerring - NAT - Fysik

Wandel - Carl F. Wandel

19 stk - også sammen med Heinrich Bach - i mange situationer. Diverse udklip 1977, hvor fysikeren blev rektor.

Vastrup - Claus Vastrup

2 portrætter i kontor - SAM - Økonomi

Wenzel, Ann - 1 stk.,

odontologisk professor, tilgået fra inf&deb 2003

Westarp - Karl-Heinz Westarp

Portræt i kontor - HUM - engelsk

Vesterdal - Uffe Vesterdal

Portræt af kontorchefen

Vestergaard - Leif Vestergaard

Portræt af studenterpræsten 1981

Widmann - Peter Widmann

Portræt - TEO - dansk resume af disputats 1982

Vosmar - Jørgen Vosmar

4 stk - HUM - Nordisk - 3 portrætter - ved boggave i flyttekasse - diverse udklip m.v.

X,Y,Z. - 1 stk.

Yndgaard - Ebbe Yndgaard

Portræt af SAM-dekan 1976 m. udklip

Æ.Ø, Å. - 8

Oehlenschlæger - Ole Madsen Oehlenschlæger

2 portrætter i kontor af dr. oecon 1983 - SAM

Østergaard - Uffe Østergaard

2 stk - portræt 1982 - og ved modtagelse af Holst-Knudsen-prisen 1992 (raster) - HUM - historie

Aadahl - Birthe Aadahl

Portræt 1976 af kontorchefen

Aagaard - Johannes Aagaard

3 stk - TEO - 2 portrætter - og et sammen med Pade - diverse udklip m.v.

m-å i alt 192

ialt a-å: 446

2. Bygninger og interiørs: 45 stk

Flere optagelser af Hovedbygning - også med cyklist i sne, Soluret, keramikrelieffet, Nord-Østre hjørne - også med kvindelig studerende foran 1982, Ørskov-buste, direktørbolig på Trøjborg, Hornung-stuen, Emnedag i Kaffestue 3, udgravning mellem kollegier til Statsbibliotekets magasiner, studerende i parken, kollegier, søen, Victor Albecks grav, festlighed i aula, opførelse af Biologi 3, dør- og trappepartier, bygningsdetaljer, gartner ved Hygiejne, tomt efter nedrevne Store Auditorium, Bogtårnet, parti fra Antikmuseet m.v.

3. Kunstværker på Aarhus Universitet: 42 stk

Inklusive afbildning af Verner-relieffet.

4. Lokaliteter/enheder/institutter

A.- 46 stk

Administrationen (bl.a. postrum) 5

Akademisk Boghandel 5

Anatomisk Institut B 2

Ansættelsesstop 1

Antikmuseet/Klassisk Arkæologi (Hannestad) 4

Arbejderillustrationer (tryks.)

Arbejdsløshed 2

Arbejdsmiljø (Lehmann får taget blodtryk) 26

Astronomi (diverse) 1

B. - 25 stk

Bananfluer 4

Biblioteker 1981 3

Boliger (aktioner) 10

Botanisk Institut 4

Budgetreform (Aktioner Statsk./Psyk) 2

BUKS 2

C. - 23 stk

CEKVINA 1987  (Gomard, Lehmann) 13

Center for Kulturforskning 1987 (Fink, Haarder oa.) 1

Center for Synkrotronstråling (Uggerhøj oa.) 3

Cheminova (S. Bundgaard 1976) 6

D. - 61 stk

Datakommunikation: Au-komm 3

Demonstrationer  12

Det centrale Indkøb 1985 (Katrinebjegvej) 2

Diverse begivenheder (priser, afsked oa.)

Gurli Jensen - m. Mau, Kr. Ringgaard m. Cramer, Arne Berg, Palle Juul-Jensen, Henning Lehmann, Knud Sørensen, diverse ambassadører, Birthe Poulsen (SUN), Djurhuus, Paldam, Maunsbach, Karring, Stenbæk, besøgende fra University of Atlanta. 24

Dyr, fugle, planter osv. 20

E. - 28

EDB og EDB-undervisning 17

EDB-projekt i EF-regi (Kyng, Lehmann, Bøgh And. oa.) 3

Eksamen (Aula, haller) 5

Erhverserfaring/godkendelse (Vandrehallen) 2

Etik/Etisk Råd /Svend Andersen og K. Rasmussen) 1

F. - 80

Fagudviklingsgrupper (Humanøkologi 1983 - Hans Fink) 2

Folketinget, folketingsvalg mv.

(Lehmann, Juul Jensen, Juul-Jensen, Hans Fink) 9

Folkeuniversitetet 40 år

(G. Albeck, C.F. Wandel - den siddende er ikke Stig Jørgensen iflg. SJ selv) 2

Forskerakademiet 1987

(Ove Nathan, L. Holm-Nielsen, Knud Larsen) 1

Forskerparken

(N.P. Bager, Jørgen Andersen, Henning Lehmann, Erik Jantzen, Bertel Haarder, Poul Schlütter, Aarsleff, Dronningen oa. samt planering, første spadestik, byggeri, laboratorier, kunst osv.) 23

Forskning

(Aktionsskilte og dyreforsøg)

Forum Teologi-Naturvidenskab 3

Foulum Forsøgsanlæg 2

Fredsuniversitetet 1985 (Lehmann oa.) 8

Fysisk Institut 1984

(også første fysikinstitut, Ove Poulsen, Karl Pedersen oa) 30

G. - 16 stk

Gallo Skolen (Johannes Nielsen) 2

Genforskning 4

Geografisk Institut (fest) 1

Geologisk Institut 6 + udklip 1984

Grønlandsforskning 3

H. - 8 stk

Historiske illustrationer (klassisk arkitektur mv.) ikke medtalt

Hjernen (tegninger m.v) ikke medtalt

Humaniora

(Humanioradage 1987 - udstilling og byvandring) 3 + tegninger

Humanistisk årbog 1984 

(Fink, Langsted, Høiris, Pinholt, Bjarne Petersen fra AB oa.) 3 (3. foto modtaget fra inf&deb 2003)

Hygiejnisk Institut 25 års-jubilæum 1987 3

I. - 14 stk.

information & debat (Anne Erichsen) 5

Institutbesættelser (Trøjborg og Biokemi mv.) 6

ISC International Student Centre 3

K. - 34

Kantiner (Stakladen mfl. - Jørgen Andersen m. seler 1978?) 11

Kasernen - Høgh-Guldbergsgade 6

Kemisk Institut (ink. Chili-fotos m personoplysninger) 4

Kina Information Service - inkl. Harbin-delegation 4

Kolonihavegrunden

v. Gustav Wieds Vej-Artillerivej-Langelandsgade 1

Kunsthistorie (Lise Bek, Jens Erik Sørensen oa.) 8

L. - 16

Laboratorier (Biokemi, Farmakologi oa.) 5

Landskaber 5

Langtidsplanlægning

"Nielsen" fra Intern Post afleverer Langtidplanlægning på posthuset ved Brendstrupvej 1986 2

Ligestilling - Ligestillingsudvalg (Gomard) 1

Litteraturhistoriekonference 1985

(Tage Skou-Hansen, Klaus Rifbjerg, Dea Trier Mørch oa.) 3

Logoer/symboler (alt mellem himmel og jord) ikke medtalt

M. - 69 stk

Matematisk Institut - indgang m. cykler 1

Medicinerrevyen 1986-1990 7

Messer 2

Moesgård (udstillinger, Glob i ørkenkustume, A. Damm oa.) 52

Musik - undervisning mv. 5

Musikhuset 2

N. - 3 stk

Naturhistorisk Museum (dino foran museet) 1

Naturmedicin-gruppe (+ møde om privathospitaler) 2

P. - 10 stk

Parkkollegierne (m. medl. af kollegianerråd) 5

Psykologisk Institut (Sonja Mikkelsen, Jens Toft m.fl.) 5

R. - 16 stk

RECAU - Åbent Hus 1985 (Nannestad, Arne Fock oa.) 5

Registraturen 1986 (Stig Møller) 4

Regnskabsafdelingen 2

Rengøring 2

Retsmedicinsk Institut

(Jørgen B. Dalgaard, Markil Gregersen, Henning Lehmann oa. ved fagjubilæum) 1

Religionshistorie - jubilæum 1985 (Lehmann) 1

Rigsrevisionen - besøg på AU 1984 1

S. -  63 stk

Sandbjerg (ikke palæ) 5

Sandflugt og erosion 3

Sfinx's redaktion 1987 (Erik Christiansen, Bibby oa.) 1

Sovjetunionen/forfattere/next stop

(Thomas Petersen, Slavisk, m. russiske forfattere) 3

Statsbiblioteket 1973-1986 6

Statskundskab (indgangsparti) 1

Studenternes Hus (Jubilæum 1979, H.P. Myrup oa.) 2

Studenterrådet (bl.a. styrelse 1981) 4

Studenterrevyerne 24

Studentersangerne 4

S.U. (aktioner) 5

Studievejledningen

Per Overgaard Nielsen, Ingeborg Christensen, Erik Knudsen, Karen Fleng, Birgit Stensgaard Jensen, Inge Knudsen, Lars Stigel o.a. 5

T. - 21 stk

Teologiske Fakultet (Luther-udstill. 1983) 7

Trøjborg 14

U. - 24 stk

Undervisning 5

UNI-C (Dorte Olesen oa.) 3

Universitetsforlaget - Aarhus Universitetsforlag

(Udstilling/reception 1987: Tønnes Bekker-Nielsen, Knud-Erik Sabroe, Inga R. Gammel, ?, Michael Wagner, ?. Øvrige fotos: Bekker-Nielsen og Sabroe) 3

Universitetsundervisningen i Jylland

(Mindeplade på Teknisk Skole afsløres 1978: Thorkild Simonsen, Henning Lehmann, Gustav Albeck, Karl Pedersen oa.) 1

Universitetsradio (bl.a. Viggo Mortensen i panel) 10

Universitets-TV 2

V. - 45 stk

Valg (inkl. Chili-fotos) 14

Videnskabshistorisk Museum (Observatorievej) 25

Væksthuset - Væksthusene - Botanisk Have 6

X-Å. - 45 stk

Æstetisk Kulturarbejde (optræden/Åbent hus) 5

Økonomi - Institut for Økonomi 1985 3

Åbent Hus NAT 1981 (Ib Frederiksen, Karl Pedersen oa.) 3

Årsfester 1980'erne

(Bl.a. Dronningen, prins henrik, Svend Auken, bettina heltberg, Niels Hannestad, Jørgen Stenbæk, Thorkild Simonsen, Leif Groth, Henning Lehmann, promoverende dekaner (Høiris og Kirsten Nielsen m.fl.) og promoverede æresdoktorer 1988 + udklip om sidstnævnte) 34

5. Diverse tegninger - 50 stk

Mellem diverse repromateriale - som ikke er medtalt - befinder sig ca. 50 originaltegninger: 3 af Jakob Kryger og ca. 47 af N.P. alias Niels Poulsen.

           *

Information & debats billedsamling er tilgået udvalgets samling i 2002 efter forslag fra afgående redaktør Anne Erichsen