Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0043-A

BILLEDSÆRSAMLING 43

K.H. Skott

15 fotos fra 1940'erne er overdraget (affotograferinger foretaget af bymuseet) og 4 originale fotos fra samme årti er på baggrund af lån fra K.H. Skott, Vestervang, Århus, indscannet.

- De 4 scannede

viser opførelse af hovedbygningen samt byggeplads 1941-1943 samt parti af trappeopgang i den gamle hovedbygning umuddelbart efter bombardementet 1944.

- De 15 overdragne

viser stud.mag. K.H. Skott, stud.oecon.erne Svend Aage Nielsen og P.V. Frellesvig. Billeder med "føl"-uniform og halestyr til bomber (fra 31/10 1944), Midtjysk Meldecentral under Nationalbanken (Århus), studerende i modstandbevægelsens uniform efter 5/5 1945. Desuden universitetsbygninger efter bombardement (jf. Aurup og Druds samlinger) og fotos af englændernes indtog i byen.