Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0044-A

BILLEDSÆRSAMLING 44

Jørgen Brems Dalgaard

16 indscannede fotos mv. af Jørgen Brems Dalgaard: portrætter mv. fra og med 1950 - disputatsfoto - samt fotos fra hans arbejdsplads. Laborant Esther Nathansen ("Pylle") ses på foto fra 1950. På disputatsfoto ses Frits Schønheyder (samt prof. Ege (KU) m.fl. Desuden foto af portrætmaleri forestillende Dalgaard. Endvidere akavarel forestillende Retsmedicinsk Institut 1959 v/ medarbejder Lundskov og tegning ved 50-året i 1968 v/ Bjarne Nielsen eller Poul Schmidt forestillende Dalgaard.

*

Materialet er scannet og opbevaret elsktronisk efter lån 2002 fra Anne Marie Jexner, Højbjerg, der december 2002 flytter til Hørsholm.