Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0045-A

BILLEDSÆRSAMLING 45

Margit Ankerstjerne

- Portræt 1996 med fortjenstmedalje i sølv ved 40-års-jubilæet(elektronisk lagret).

- Med cigar i Sandbjergs bibliotek november 2001 i forbindelse med PUK's personaleseminar (elektronisk lagret).

*

Begge fotos indlånt 2002 fra Margit Ankerstjerne til scanning

*

- Gurli Jensen, Konsistorialkontoret (dig.)

- Buch og Bugge, Intern post (dig.)

Fra Margit Ankerstjerne, elektronisk

*

Fra MA er desuden modtaget fotos, som er indgået i den ordinære samling.