Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0053-A

BILLEDSÆRSAMLING 53

Fotos fra AU's arkiv 1928-1953 :

A:

28 originale pressefotos ved fotograf A.E. Andersen fra Billed-Bladet nr. 40, 6. okt. 1942.

Originalerne, der oprindelig blev foræret til AU i 1942 jfr. følgeskrivelse (kopi hoslagt) er opdukket 2003 under gennemgang af AU's arkiv før aflevering til Statens Arkivvæsen.

Bl.a. ses Franz Blatt, Ernst Frandsen, A. Asbjørn Mandøe, Jens Holt, Erik Schneider, Carl Rasting, Johannes Munck, overkirurg Aage Nielsen, Erik Krogh, portner Munck (maskinmester Munck), Søren Ørskov, Søren Krogh, Ringgaard, Knud Brix, Lampe, Aksel Stenderup, Dreyer-Jørgensen, Wolffhectel-Andersen, Inger Lutzen, Th. Rasmussen, Erik Knudsen, Sven Werner - og af lokalitetet kan nævnes kollegieværelser, kollegiekøkkener, kollegiebrugsen og dens fru Christensen, kollegier set udefra, institut for fysiologi og biokemi set udefra og derværende lælderrum, som var udlånt til TEO, samt Højspændingsanlægget.

Eksemplar af det pågældende nr. af Billed-Bladet hoslagt.

*

B:

- 2 ekspl. af samme foto af æresdoktorer 1978.

- 67 fotos (kontaktaftryk) anno ca. 1978 af universitetets bygninger og af parken v. Poul Pedersen.

*

C:

Æresdoktorer 1946, bl.a. museumsdirektør Peter Holm, Den gamle By. L 177/47

*

D:

- Kong Christian X, foto af Elfelt.

- Hingelbergs forslag til AU-doktorring (forkastet, fordi de skulle være som ved KU).

*

E:

Bombardementet 1944. 2 orig. fotos (de velkendte). Kopi af 1945-følgebrev fra giveren (navn ulæseligt).

*

F:

- 8 fotos: "Stud.med. Hauge"s fotos m.v.:

3 fremragende optagelser af kollegier m.v. efter bombardement samt fotos fra Guldsmedgade-schalburgtage. Desuden optagelæse af professor Sven Werner, Fysik, fmtl. 1940'erne.

- 7 fotos af universitetets bygninger efter bombardement 1944 - heunder med beskuere.

Kopi af følgebrev til Hauge-billederne fra Ole Schovsbo.

*

G:

Foto fra Aarhus Universitets stand på udsillingen "Jylland i København" i Forum 1949 m. kopi af tryksag vedr. udstilling (forside heraf scannet i farve).

*

H:

4 fotos af Edourd Biermanns fire malerier s.m. kopi af sagen B 50/48.

*

I:

2 fotos af v. A.E. Andersen, bragt i Billed-Bladet nr. 48, 1. dec. 1942: det ene viser KU-konsistorium, det andet rektorerne for landets to universiteter: Carl Rasting (AU) og G. Nørregaard (KU) siddende sammen.

Hoslagt er Billed-Bladet nr. 48, 1. dec. 1942, som ud over en billedreportage fra Københavns Universitet også rapporterer fyldigt og med mange fotos fra Carl Krebs arbjde

*

J:

Album m. 8 fotos fra Deutsches wissenschaftliches Institut, Kopenhagen (svarende til "lektoratet på Holmevej" i Århus.)