Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0073-A

BILLEDSÆRSAMLING 73

Teknisk Forvaltning

29 fotos: 1 foto, udklip og invitationer vedr. tilbygning på Moesgård 1982, 1 foto af kiosken foran Bartholinbygningen (Poul Pedersen), sider fra Byens Fri Blad (besættelse af Høegh Guldbergsgade, men også koncert i Stakladen m. Nico, kolonihaverne ved Gustav Wieds vej, 26 fotos af seance vedr. præsentation af Nils Winkels portræt af C.F. Møller (også ”ukendte” m. Svend Bundgaard – en dekl af sammen forstørret og indsat i album). Desuden Rapport om placering af udflytningsområde … Overdraget 2005 af Morten Franch, TEK.

*

Billed- og kortmateriale udtaget af sager. 13 fotos 1997 fra Forskerparken og Langelandsgades Kaserne, herunder luftfotos. 2 indrammede fotos af stort kunstværk uden for Forskerparken/Langelandsgades undervisningsfløj. Bygningstegninger vedr. Forskerparken. Desuden tryksag 1961 ved. nyt Kemisk Institut (ikke "den velkendte”!

… Overdraget 2007 af Morten Franch, TEK

*

Udvalget har fra Teknisk Forvaltning i 2008 modtaget en mappe med 875 sort/hvide bygningsbilleder fra 1970'erne

*

I 2010 har Teknisk Forvaltning overdraget aflyste pantebreve vedr. henholdsvis villaen på Paludan-Müllers vej og Trøjborgkomplekset (Niels Juels Gade 84)

*

I 2014 har Økonomi og Planlægning (tidl. Teknisk Forvaltning) v/ Esther henriksen afleveret diverse udprint af fotografier (man ved ikke, om originaler findes mere). Der er tale om billeder af Langelandsgades kasernes ombygning, luftfotos af Ortopædisk Hospital før ombygningerne i forbindelse med AU's overtagelse af dem, luftfotos m.v. af Nobelparkens fremvoksen (2001 og 2003) samt plantegning etc.; endvidere materiale (fotografier + skrivelse) vedr. Fødselsanstalten og dens forandring til Victor Albeck-Bygningen.

De indrammede fotos vedr. Nobelparken opbevares særskilt pga. deres størrelse.