Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0086-A

BILLEDSÆRSAMLING 86

Fysiologi

Fra Fysiologi er der i 2007 modtaget et ringbind indeholdende negativer til i alt ca. 2700 fotos. Motiverne er fortrinsvis portrætter af studerende ca. 1984-2000, men bindet rummer tillige en diverse-afdeling m. bla. portrætter af ansatte 1996-2000, optagelser med relation til begivenhed vedrørende Christian Aalkjær ca. 1999 (ca. 72 opt.) og reception for Kirsten Vinge 22. september 1998 (ca. 72 opt.).