Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0091-A

BILLEDSÆRSAMLING 91

M. Stokholm Pedersen (f. 1928)

- I alt 4 fotos, 3 m. Stokholm Pedersen og andre – kortspil og stor radio - fra kollegium 6, værelse 289, 1950 eller 1951 samt årskort 1955-1956 med portrætfoto fmtl 1947.

- Mindre tryksager: 2 stk. adgangskort til Studenterforeningens rusfest 1947, program for studenterforeningens julefest 1948 og program for studenterforeningens koncert (Wandy Tworek) u.å., program f. La Traviata, Den jydske Opera, brochure vedr. Svend Asmussen u.å., billet til koncert i aula m. byorkesteret, skrivelse fra Studenternes Papirindsamling (”vildt” digt på bagsiden), Love for Danske Økonomers Forening 1953, Alex Garffs digt ”Jyske Studenter”.

- Mappe med dokumenter etc: beviser for beståede eksaminer, herunder bogholderiprøve, filosofikum, økonomiske eksamener, papirlapper med stillede eksamensspørgsmål 1950-1959, oversigt over økonomiske kandidater 1940-1966, skrivelse fra Otto Mønsteds Legat 1953 m. vedlagt kort erindringskommentar, ansættelsesbreve vedr. stilling som kontorchef ved Århus Havnevæsen, livshistoriske notater om bl.a arbejdet i studietiden på kommunens statistiske kontor (bilagt tryksager, nemlig tre af af de undersøgelser, giveren foretog for statistisk kontor), og om boligforhold (bilagt skrivelse fra Universitets-Samvirket 1948 vedr. tildeling af værelse 289 i kollegium 6, hvor giver boede 7 år); materiale vedr. det specielle hjemmeværnskompagni 1953 (som var tilknyttet universitetet), materiale vedr. oprettelse af liberale studenter 1953 (herunder kursus i Berlin), udklip fra Politiken 1954 om statstjenestemænds lønninger.

- Udklipsbog hovedsagelig indeholdende udklip fra Den jydske Akademiker 1947 og frem samt presseklip bl.a. vedr. protestdemonstration 1951 foranstaltet 1951 af studenter og videnskabsmænd for større økonomisk støtte til videnskaben, artikler af de økonomiske professorer m.fl. samt Geiger og digte af Karl V. Thomsen ("Sjæleslagger og kompost”). Desunden indlagt er Den jydke Akademiker 2, oktober 1953 efter Jubillefesten

                                 ***

Gave 2007 fra M. Stokholm Petersen, Risskov