Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0104B - Bartholinbygningen - overdragelser 2017

På trods af, at de fire indrammede fotos herover indgår i samlingen fra Bartholinbygningen, er de alle ældre end den, nemlig fra Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Farmakologi, der ved oprettelsen i 1952 bar navnet Institut for Almindelig Patologi

Billedmateriale og udklip

2017-overdragelsen omfatter ca. 650 fotos i alt.

4 indrammede fotos fra før Bartholinbygningens tid

 • 1957 - John Brown Thomsen ved apparatur (måske Poul Pedersen fot.)
 • 1957 - Lektor i bakteriologi Aksel Stenderup og laborant Lisa Dalby i laboratoriet (måske Poul Pedersen fot.)
 • 1963 - Ved Tage Hjorts disputats 1963 - fra venstre ses  Cai Holten, Jørgen Brems Dalgaard, præces Tage Hjorth og Aksel Stenderup
 • 1967 - Ved Gunnar Thomsen Petersens disputats 1967 ses fra venstre Aksel Stenderup, præces Gunnar Thomsen Petersen, Sigvard Kaae og Mogens Ingerslev

3 store fotos (24 x 30 cm)

 • 1957: Rindom Schiøtt og Aase Månson i laboratorium (Poul Pedersen fot.)
 • [fmtl. 1957]: Hvidkitlet kvinde ved apparatur (Poul Pedersen fot.)
 • [fmtl. 1957]: Ung kvinde i studerende positur (Poul Pedersen fot.)

Arkivæske med jubilæumsudstilling 1999

 • Ca. 110 fotos/billedeffekter (enkelte med jubilæumsbilledtekst bevaret)

Ringbind (sort) Billedarkiv

 • Gamle institut (dvs. Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Farmakologi) - 98 professionelle billeder af hverdagssituationer i det gamle institut 1974 kort før flytningen til Bartholinbygningen. Med oplysning om personer på billederne. 96 fotos 24 X 36 cm

Ringbind (sort) - Billedarkiv

 • Bartholinbygningen kort efter indflytning 1974 (og enkelte 1975 og senere) - 78 profesionnelle sorthvide optagelser. 24 x 36 cm. Med oplysninger om personer på billederne
 • Diverse nyere avisudklip

Ringbind (gråt): Billedarkiv - Medicinsk Mikrobiologi

 • Jubilæumsfest 12. juni 1992 (formentlig 40-års jubilæum, idet Jørgen Bichel 1. juli 1952 var blevet ansat som professor i almen patologi) - 64 farvefotos + negativer

Ringbind (rødt): Billedarkiv - Diverse

 • Lars Bolunds 25-års jubilæum 15. marts 2001
 • Jørgen Kær Jørgensens 25-års jubilæum 20. oktober 2000
 • Brandts 67-års fødslsdag august 1998 (Paul Brandt-Andersen)
 • Bartholinbygningens 25-års jubilæum i maj 1999
 • Brandts 40-års jubilæum og afsked august 1999
 • I samme ringbind er indsat: Afskedsforelæsning: Knud Siboni: Klinisk Mikrobiologi 1957-1999. 10. december 1999 (manus i kopi m. dedikation) - i alt ca. 220 farvefotos + negativer

Ringbind (rødt): Billedarkiv m.v. - IMMI-billeder - diverse med oplysninger om personer på billederne

 • Dyrlæge Henning Ernøs afskedsreception, december 1995
 • Tage Hjorts afskedsreception sommer 1998
 • Konvolut med numre af IMMI-NYT indlagt - i alt ca. 45 farvefotos

Ringbind (rødt): Billedarkiv - præsentationsportrætter

 • Portrætter som har været anbragt i personaleoversigt i Bartholinbygningens foyer (med navne) - i alt ca. 215

Ringbind (rødt): Bartholinbygningen, byggeri m.m., ej fotos

 • Relief - indvielse
 • Instituttets baggrund - manus: "vedrørende udvidelse af instituttet for alm. patologi, evt. et nyt institut" (udateret, 12 sider
 • Forslag til navn påbygning/institut
 • Serum Institut ifm. planlægning af det nye institut/den nye bygning
 • Regnskab vedr. fælles afdeling i ny bygning
 • Oprindelig ansøgning vedr. apparatur til ny ny bygning
 • Bygningen (regnskab)
 • Angående byggeriet
 • Vedrørende undervisning

Ringbind (rødt) - "Lidt af hvert" (ej fotos bortset fra kopier)

 • Kopier af fotos nævnt øverst på denne side (Tage Hjorts disputats, Gunnar Thomsen-Pedersens ditto
 • Kopi af helsidens artikel 11. december 1960 i Aalborg Stiftstidende angående forskningen i det gamle institut
 • Skrivelse om godkendelse af institunavn 1968: Institut for medicinsk Mikrobiologi"
 • Skrivelse 2004 om institutnavn 1994; Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi"
 • Fortegnelse over ansatte 1968-1969
 • Sange - Julefrokostsange ca. 2000-2003 + sang til 40-års jubilæumsfesten 1992
 • Prøvenummer af tværkommunikerende blad i Bartholinbygningen 1977
 • Kopi af DSKM (Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 1969-1994)
 • AS-referat af 13. november 1992

Ringbind (rødt): "Aksel Stenderup"

 • Udprint af AU-nekrolog over Aksel Stenderup
 • Udklip fra Berl. 1958 efter møde om hospitalsinfektioner m. et foto af Stenderuo på udklip
 • Aksel Stenderup: "Historien bag Bartholinbygningen", kopi af kronik i Aarhuus Stiftstidende 1974
 • Af Stenderup foreligger et håndskrevet manus på 5 sider, som punktvis redegør for instituthistorie og egen ditto og slutter med en tak til alle. Altså en tale? I notaterne har 'institutarkivaren' anført, at der er tale om "Resume i forbindelse med 60 års jubilæum". Der synes at være tale om bakteriologiens fødsel uden for København - nemlig hos Gregers Nørby i 1939.
 • Der foreligger også en ufuldstændig udgave af skriftligt materiale i tilknytning til Universitetshistorisk Udvalgs erindringsinterview 1992 med Stenderup
 • Portrættet/maleriet af Aksel Stenderup: 7 farvefotos med portrættet, Stenderup og Mogens Kilian
 • Desuden diverse korrespondance - herunder om bygningens navn

Ringbind (gråt) - Avisudklip

 • Ca. 1987-2003, med enkelte ældre, desuden andet end udklip stedvis

Ringbind (rødt) - Avisudklipssamling (særlig status indtil videre)

 • Avisudklipssamlingen i dette ringbind har muligvis relation til Mulvany eller Jensenius (skal eventuelt tilbageleveres)

Arkivalier

Ringbind i A5-format

Læderindbundet 'bog'

 • Læderindbundet gæstebog med guldkantede sider. Indeholder ikke udtalelser/erklæringer, men udelukkende signaturer, visse med angivelse af den pågældendes hjemsted. Der er formentlig tale om enten gæstebog for gæsteforskere eller gæsteforelæsere eller tilsvarende. Bogen stammer fra før fagene rykkede ind i Bartholinbygningen. Den tager sin begyndelse i oktober 1956 og slutter (efter ganske få sider) i marts 1964. Et stempel angiver bogens hjemsted: "Institut for alm. Patologi og Bakteriologi. Aarhus Universitet"
"Kogebog A.K." indeholdende diverse praktiske anvisninger. Stammer fra før fagene rykkede ind i Bartholinbygningen. Hvad "A.K." står for, har vi endnu ikke opklaret. Dens hjemsted var "Institut for alm. Patologi og Bakteriologi. Aarhus Universitet"