Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0112A - Århus Bogcafe

Billedsærsamling 112: Århus Bogcafe

Århus Bogcafe havde gennem en årrække adresse i Anholtsgade 4. Klik her eller på billedet og se det i større gengivelse sammen med supplerende materiale. Foto fra ca. 1979.

På baggrund af indlånt billedsamling er der foretaget scanning af ca. 200 billeder, fortrinsvis i form af fotografisk materiale. De tidsmæssige yderpunkter udgøres af udklip med fotos fra 1972 og fotos fra ophørsudsalget i 2008.

Det originale billedmateriale er i 2009 stillet til rådighed af Knud Dall, Århus.

*

Samtidig med indlånet af Århus Bogcafes billedsamling er bogcafeens arkiv blevet overdraget til Universitetshistorisk Udvalg.