Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0113A - Poul Henning Fromsejer

Poul Henning Fromsejer

  • Årskort 1962-63 m. bevaret portræt og herunder løst studenterrådsmærke
  • 2 fotos fra teologisk embedseksamen december 1962. På billederne, der stammer fra en korridor i den nye hovedbygning,  ses, ud over Fromsejer, dennes hustru Kirsten og Fromsejers fader m.fl. samt Vilhelm Lytken og frue.
  • "Blade af dagbogen" - 1 s. Hilsen til familie og venner 1962.
  • Materiale vedr. embedseksamen 1962/63: Fortegnelse over bøger, der må medbringes, og fortegnelse over de afsnit i en kirkehistorie, som der ikke vil blive eksamineret i, samt tidsplaner for afholdelse af teologisk embedseksamen. Se collage af foto og en af tidsplanerne.
  • Legitimationsbevis DSB 1962 (AU) + 1963 (Pastoralseminariet, Kbhvn.)
  • Materiale vedr. ansøgning om legater og lån fra Ungdommens Uddannelsesfond – Dansk Studiefond (studiestøtte).
  • Skriveøvelser med lærernes kommentarer.
  • Armbind fra Post- og Telegrafvæsenet 1955 - studiejob
  • Lønningspose m.v. fra Post- og Telegrafvæsenet 1955 – studiejob
  • Indlånt, scannet og tilbageleveret er akademisk borgerbrev anno 1954 samt diverse eksamensbeviser fra Aarhus Universitet.

Gave 2009/2010 fra pastor Poul Henning Fromsejer, Roskilde.