Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0116A - Karen Løvig

Fra sin studietid 1949-1956 ved AU har Karen Løvig overdraget følgende:

Ca. 160 fotos samt dokumenter og postkort m.v. fra studieophold etc.

Der er tale om fotografier foruden dokumenter og andre former for memorabilia vedr. udlandsopholdene samt indkøbte turistpostkort fra samme. Materialet har været indsat i fotoalbum, hvorfra de overdragne sider er udskåret. Se smagsprøver vedr. studieophold i Tübingen 1952-1952.

Endvidere indgår fotos fra undervisning, kollegieliv, studenterteater, studentersvømning og kandidatfestligheder m.v.

Karen Løvig har desuden overdraget sin samling af undervisningsbøger fra perioden 1948-1956, hvor hun studerede tysk og engelsk.

Materialet er for en stor dels vedkommende kommenteret i erindringsinterview optaget ved samme lejlighed.

Gave 2010 fra cand.mag. Karen Løvig, Sønderborg.