Aarhus Universitets segl

Studiebesøg mhp. AU-materiale med relation til studenteroprør og/eller "1968"

Som ofte før, når formålet har været at fremfinde materiale om studenteroprøret ved Aarhus Universitet - eller i bredere forstand om universitetsfænomener med tilknytning til "1968" - har vi i det universitetshistoriske arkiv fortrinsvis henvist til Mihail Larsens og Viggo Jonasens arkiver vedr. Studenterfronten.

Senest var det redaktør Anne Sørensen, danmarkshistorien.dk, der aflagde studiebesøg i de universitetshistoriske samlinger for at orientere sig om forekomsten af materiale, der kunne vise sig relevant i forhold til en eventuel sektion på danmarkshistorien.dk om studenteroprørsåret 1968, og hvad der fulgte i kølvandet på dette.