Aarhus Universitets segl

Viggo Jonasen

Viggo Jonasen (f. 1944)

Materiale fra studietid:

  • Materiale 1968-1972 vedr. studenter- og universitetspolitik: Studenterrådet, Studenterfronten, Studenterforeningen (se eksempel) m.v. Et antal numre af bladet Montanusse særnummer om demonstration - indgår sammen med udklip og valgmateriale m.v. fra et flertal af studenterlister, som var involveret i diverse valg, dog fortrinsvis Liste Q - se Studenterfrontens pjece 1970. Desuden studenterpolitisk materiale m.v. specielt vedrørende Statskundskab, herunder bladet Samsnak og enkelte Politica (materialet er indsat i 6 brevordnere/ringbind samt Konvolut 1 og er ordnet nogenlunde kronologisk. Dog svarer mærkatangivelser ikke fuldstændig til indhold i de enkelte brevordnere.
  • Materiale vedr. FN-Gruppen: Aktiviteter 1965 herunder studietur (Konvolut 2-3) - se eksempel.
  • Tryksager: Årsberetninger fra Studenterrådet 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967 og 1967-1968 samt SR-Bladet nr. 14. sep. 1977: RUC - aktion 77 - et lærestykke.

Smagsprøver kan studeres længere nede på denne side.

Gave fra fhv. lektor, byrådsmedlem m.v. cand.scient.pol. Viggo Jonasen.