Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studiebesøg mhp. slægtshistoriske studier

Morten Aaboe Schelde aflagde studiebesøg 23. juli 2019. Foto AU Universitetshistorie

Allerede i 2017 kontaktede Morten Aaboe Schelde os for at høre, om vi kunne oplyse noget om hans farfars bror, der tog embedseksamen ved AU i 1954.

Det kunne vi tilfældigvis, idet vi genkendte den pågældendes navn fra forberedelsen af en artikel om kandidatprocessioner ved AU nogle år tidligere.

I en kollegieprotokol fra Kollegium 6, gang 3, er nemlig indklæbet fotografisk materiale, der viser den pågældende slægtning som kandidat anbragt på en hest og - både hest og person - udstyret med et bånd med lærde latinske sentenser.

Det viste sig, at der i samme protokol fandtes yderligere oplysninger om vedkommendes liv og funktioner på kollegiegangen - bl.a. havde han været køkkeninspektør. hvilket er en af de funktioner, som en gangs beboere selv administrerer og vælger en gangfælle til.

Her studeres et særdeles studentikost svar fra ganginspektør Schelde - studiegæstens slægtning - til en anden kollegiegang, som havde udfordret til indbyrdes kamp i en eller anden form for atletik