Aarhus Universitets segl

Juridisk Studenterklub ved Aarhus Universitet

Der foreligger

  • Forhandlingsprotokol for Juridisk Studenterklub 1946-1957
  • Regnskabsbog for Juridisk Studenterklub 1964-1968

Materialet er ultimo februar 2012 fremsendt til Juridisk Institut af cand.jur. Frede Mølgaard, Frederiksberg, i hvis besiddelse det har befundet sig siden 1976, og er kort efter af forskningbibliotekar Per Teglborg overdraget i Universitetshistorisk Udvalgs varetægt.


Samlingerne