Aarhus Universitets segl

Foreningsarkiver mv.

Arkivalier vedr. foreninger og organisationer med tilknytning til Aarhus Universitet.

Arkiverne i Universitetshistorisk Udvalgs samlinger vedr. nedennævnte foreninger og organisationer er af særdeles varieret omfang og karakter. Enkelte består af kun et enkelt dokument (fx vedtægt), andre af et par fotokopier, andre igen af omfattende, nærmest fuldstændige forenings- eller organisationsarkiver.

Mærkat på første protokol vedrørende Humanistisk Samfund ved Aarhus Universitet, der blev oprettet 1933.

Det Lærde Selskab i Aarhus, hvis første protokol ses her, blev oprettet i 1945.