Aarhus Universitets segl

Musiske Studenter og Århus Studenterscene

1. 1950-1958.

Fotokopi af udklipsmappe vedr. Musiske Studenters teatervirksomhed 1950-58.

Indeholder kongresavisen Den histrioniske Delfin (4 numre april 1955) udklip, programmer, en mængde omtale af Jubille-revyen, andre forestillinger og kongresser, fotos og handouts. gennemgående figur er Poul Bo Christensen.

Mappen tilhører tidl. formand for Musiske Studenter, Poul Bo Christensen, Vingårdsallé 16, 2900 Hellerup. Mappen kopieret marts 1999 i forbindelse med indlån heraf fra Institut for Dramaturgi (Silvia Hagberg/John Andreasen). Anbragt ved arkivalier vedr. Studenterforeningen, kælder.

2. 1959-1965.

Musiske Studenter 1959-63 m. oversigter 1948-1956.

Materiale er i to omgange tilvejebragt 1999 via Institut for Dramaturgi (Silvia Hagberg/John Andreasen) fra lærer Niels Roed Sørensen. Arkivet omfatter:

a. Sort arkivkasse (1. aflevering):

- Oversigt vedr. data/aktiviteter 1938-1949.

- Oversigt vedr. data/aktiviteter 1948-1956.

- Regnskab, udklip mv. 1959-63 (+ lidt 1964)

b. Den såkaldte stinkekasse (2. aflevering):

- Udklip/programmer/fotos/tegninger/lidt korrespondance/enkelte bestyrelsesreferater m.v. 1959-1964 (henholdsvis løst og opklæbet i 3 mapper).

(21 fotos findes i udklipsmapperne: 1 fra opførelsen 1962 i aulaen af J.M. Synges "Helgenkilden", 1 fra opførelsen 1964 i aulaen af Ghelderodes "Natten", 3 fotos fra optagelsesprøver (til revy?) 1964, 2 fotos fra forestillinger i Erlangen, 1 foto af uidentificeret undervisningslokale (Finland eller Tyskland?), tre personer i 'sjov' opstilling påhæftet julehilsen til NR, 5 diverse, 1 optagelse af prøver på Odin Teatret 1971, 7 optagelser fra opførelsen 1960 i aulaen af Sofokles' Antigone. Desuden forekommer spredt 14 tegninger/akvareller af dragter, rekvisitter m.v. Alt det nævnte billedmateriale er bevaret på den plads, hvor det lå ved modtagelsen.

- Mappe m. synopser m.v.

- Mappe m. ansøgninger/regnskabsmateriale 1960-1965.

- Maskinskrevne manuskripter/stencilater:

Jens Kruuse og Finn Bøckmann: komedie over Bauditz' Krøniker fra Garnisonsbyen; E.A. Poe: "Det forvendtes Djævleunge"; uden forfatterangivelse: "Valse Bleu i Moll"; Ramuz: Historien om en soldat (ilagt brev anno 1957 fra Poul Kern), H. Overballe & F. Sørensen: Ubu i 2. verdenskrig. En tragisk banalitet.

- Diverse:

Preliminary List of Children's Theatres in The United States.

3. Vilhelm Lytken

"Oplysninger om Århus Studenterscene 1958 til 1964". Oplysninger om de enkelte opførelser og med erindrende indslag og oplysninger om medvirkendes senere gerning. 5 s. Overdraget 1999 af Vilhelm Lytken, Hinnerup. (I mappe vedr. Lytken). Senere har Lytken fremsendt et udvalg af trykte programmer for Studenterscenens opførelser: Synge: Helgenkilden; Capek: Røveren; Engelbrechtsen: Morfin; Racine: Fædra; Simpson: En bragende Bjælde; Calderon: Livet er drøm; Sofokles: Livet er drøm; Blixen: Sandhedens hævn; Dorst: Frihed for Clemens. Desuden er fremsendt foto af Lytken selv som Teaterchef i opførelsen af Simpsons "En bragende bjælde" 1963 og ekspl. af Vilhelm Lytken: Kunstens nødvendighed. udvalgte kronikker 1957-1994. Lytken ønsker ikke at overdrage en udklipsmappe vedr. Studenterscenen, som er i hans besiddelse (ikke set). Alle nævnte dele af materialet opbevares (indtil videre) i mappe vedr. Vilh. Lytken.