Aarhus Universitets segl

Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Studenterraadet i Aarhus/Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Forhandlingsprotokol 1932-1942, 1942-1949 og 1949-1954. Overdraget november 1998 af Dorthe Kristensen, fmd., Studenterrådet.

Studenterhåndbogen for årene 1935-1951, 1953-2008 (1448, håndbib)

Der foreligger dubletter af et antal årgange. (1447, lille)

Overdraget 1998 af Dorthe Kristensen, Studenterrådet.

*

Studenterhåndbogssamling overdraget 2005 af Per Teglborg.

*

Studenterrådets årsberetning for årene 1954/55, 1956/57, 1958/59, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1979/80, 1982, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97. Overdraget 1998 af Dorthe Kristensen, Studenterrådet. Opfølgende beretninger frem til 2001/2002 er modtaget fra Rikke B. i 2003.

Ruspjece uden årsangivelse (ca. 1968) samt Rus-introduktionsmateriale 1972-1997 (dvs. fra Rus '72 til Rus '85, Ruspjece 1986 til Ruspjece 1989 og Tutormateriale 1987/1988, 1990, 1992-1997 samt Rus-håndbogen 1990-1997 og to årgange (uden årsangivelse) af Study Survival Kit. Overdraget 1998 af Dorthe Kristensen, Studenterrådet.

*

Rushåndbog 2000 tilsendt 2000.

Rushåndbog 2002 tilsendt 2002.

Rushåndbog 2003 tilsendt 2003.

Regnskabsmateriale ca. 1974-75. Overdraget 1998 af Dorthe Kristensen, Studenterrådet.

Materiale vedr. styrelseslov 1973. Overdraget 1998 af Dorthe Kristensen, Studenterrådet.

*

Materiale vedr. Centerrådet. Ca. 1971-74. Overdraget 1998 af Dorthe Kristensen, Studenterrådet.

Fællesrådet: Indkaldelser og referater 1964/65 og 1965/66. Overdraget 1998 af Dorthe Kristensen, Studenterrådet.

Danske Studerendes Fællesråd: Tryksager fra DSF:

Årsberetning 1965 + do 1965/1966; Betænkning om Studenterrådgivningen (u.å.) samt  Nordisk Expertkonference vedr. vejledning og rådgivning i forbindelse med uddannelsesforløb  (1965). Overdraget 2004 af Torben Johansen, Journalkontoret.

*

Fhv. studenterrådsformand (1964-1965), advokat Niels Hove, Risskov, der studerede jura ved AU 1962-1968, har i brev af 24/4 2002 meddelt, at han omkring 1970 overdrog sine "meget omfattende arkivalier fra studenterrådsstiden" til Erhvervsarkivet. I brevet giver NH sin accept til en evt. overføring af materialet til UHU.

*

Et endnu uordnet materiale bestående af tryksager er indkommet i sommeren 1998 fra Journalkontoret.

Omslag med materiale vedr Studenterrådets statutter er overdraget 2005 af Journalkontoret.

*

Scrapbog 1965-1966 modtaget 2005 af Birger Kaiser.

*

Studenterrådets lokale afdelinger (”fakultetsråd”):

Forhandlingsprotokoller:

Det økonomisk-juridiske fakultetsråd 1938-1944.

Det juridiske fakultetsråd 1943-1954

Det juridiske fakultetsråd 1955-1963

Det juridiske fakultetsråd 1963-1964

Oversigter vedr. Det juridiske studenterråds arkivalier:

Tre bøger 1950-1966, 1966-1968 og 1968-1970.

Overdraget 2004 af Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

*

HUMrådet: Arkiv 1985-2011

Medicinerrådet:

Medicinerrådets blad Acuta – en samling: Fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat (lili Striegler) er modtaget en samling af Medicinerrådets blad Acuta. Samlingen omfatter numrene 1-22, 24-26, 28, 33-40, 51-75, 77-84, 86, 89, 91-98, 100, 102, 105, 107, 111, 117-118, 120, 122-123, 126, 128, 130, 132-133, 136-138, 140, 154, 331, 335-342, 368, 379, 382-387, 391-392, 397-399, 402-403, 405-406, 408, 411, 417, 419-420, 423-424.

- Overdraget 2006 af Lili Strigler

*

I 2012 er overdraget en større mængde - ca. 10 flyttekasser - af referater og udklip fra især 1990'erne og 00'erne.

*

Materiale vedr. Studenterrådet forefindes endvidere i en række indsamlede personarkiver.