Aarhus Universitets segl

Universitets-Samvirket, Aarhus

Universitets-Samvirket, Aarhus

- herunder Forretningsudvalget for Oprettelsen af et Universitet i Jylland (Det jyske udvalg)

I de universitetshistoriske samlinger har der i årevis befundet sig større portioner af de ved AU bevarede dele af Universitets-Samvirkets papirer, mens selve forhandlingsprotokollerne fra og med stiftelsen i 1921 og frem til opløsningen i 2015 har befundet sig hos rektoratet. 

I forbindelse med, at Universitets-Samvirket, Aarhus i 2015 tog beslutningen om at opløse sig selv, er også protokollerne drypvis overgået til samlingerne.

Samtidig opstod i 2016 ved et tilfælde muligheden for at overtage et M.H. Jæger-pengeskab (brandskab) fra vicedirektørområdet AU Uddannelse, hvori så godt som hele materialet vedr. Universitets-Samvirket, Aarhus nu er samlet og sikret.

I skabet befinder sig følgende:      

Forretningsudvalget for Oprettelsen af et Universitet i Jylland. Et omslag. (Må ikke forveksles med Udvalget om Oprettelse af et Universitet i Jylland).

 • Omslag med ordnede arkivalier vedr. udvalgets virke 1919-1920.      

Universitets-Samvirket, Aarhus. 4 omslag med ordnede arkivalier vedr. perioden 1921-1928:

 • Omslag 1: 1922-1923
 • Omslag 2: 1924-1925
 • Omslag 3: 1926
 • Omslag 4: 1927-1928

Hertil kommer en ret omfattende samling af udklip fra årene 1919-1929 samt diverse protokoller vedr. særlige aktiviteter.

De dele af Samvirkets arkiv, som derudover beror hos Universitetshistorisk Udvalg, og som er nævnt herunder og også er placeret i skabet), er kun groft ordnet.

Kasse A: Stor fiberkasse:

Materiale vedr. den første universitetsbygning (1. universitetsbygning, 1. bygning) samt institut for biokemi og fysiologi samt Naturhistorisk Museum:

 • Kartonomslag med materiale vedr. 1. bygning (regnskab, donationer) - forkert betegnelse på etiket)
 • Hovedbog m.v. vedr. "tilskudsfonde" (100.000 til Økonomi 1936, Andersens Fond, Trap de Thygesen m.fl.).
 • Omslag: "Universitetsforarbejder", heri "Planerne for et Universitet i Aarhus" s.m. brev fra Victor Albeck, der advarer mod "H", som han frygter ønsker professorat ved Erhvervsfakultetet. Desuden "Program for en Konkurrence om et Universitet i Aarhus" (Konkurrenceprogram).
 • Kartonomslag: Ejendomme. Heri mat. vedr. Marselis Tværvej 4 (Køb 1928 og salg 1947) og M.C. Holsts ejendomme Marselisvej 17, Kragelund i Højbjerg/Skåde samt Kvindernes Hus ved Vestergade i Århus.
 • Kontrakter 1932 vedr. murerentreprisen og tømrerentreprisen
 • Forhandlingsprotokol vedr. indsamling til biokemisk-fysiologisk institut (m. ilagt korrespondance m.v.)
 • Omslag: Tegninger og planer herunder Naturhistorisk Museum og Kommunehospitalet samt spredt korrespondance (Knud Faber, C.F. Møller m.fl.)
 • Borchs plan fra 1925-betænkningen (ubøjet)
 • Betænkningskommissionen 1919-1925 (referater og skrivelser (fx brev fra minister Nina Bang til Jakob Jensen)
 • Korrespondance vedr. donationer og gavebreve
 • Marselisborg Studentergaard, købekontrakt
 • Regnskabsmat. vedr. udstyr i anatomi
 • Prolog ved festen i Aarhus Theater 11. september 1933.

[en stor del af materialet er fremkommet og overdraget 2003 i f.m. oprydning i adm.]

Kasse B: Stor fiberkasse (tidligere benævnt KASSE 2):

 • Forhandlingsprotokol for Byggeudvalget for en Hovedbygning ved Aarhus Universitet 13/10 1941-1947 samt 2 ringbind m. 549 bilag til forhandlingsprotokollen. (også om evt. kunst i aula: Naur, Wandel (gobeliner) og Vilh. Lundstrøm)
 • Kartonomslag: "Hovedbygningen II": Vedr. institutprincippet, div. planer og tegninger, også urealiseret aula på tegning i Magasinet, postkort m. citta universitaria (Rom), korresp. fra C.F. Møller, Harald Ingholt, til statsministeren, indenrigsministeren og borgmesteren - samt promemoria vedr. "Statsbibliotekets Byggeproblemer"
 • Omslag: "Indsamling: Hovedbygningen"
 • Grøn mappe: Korrespondance: Byggeudvalget for Hovedbygningen
 • Kartonomslag: Byggesager (Hovedbygningen) inkl. korrespondance (C.F. Møller)
 • Omslag: Donationer 1921-1933
 • Oversigtsplaner
 • 2 fotos m. modelplaner anno 1940 - det ene m. Statsbibliotek og begge med "klassicistisk" aula (er overført til Billedsærsamling 106

[en stor del af materialet er fremkommet og overdraget 2003 i f.m. oprydning i adm.] 

3 stående arkivæsker

Fordelt i disse er hovedsagelig materiale vedr. regnskab for den 1. og den 2. hovedbygning.

 • Kopier 1952 (Holst-Knudsen)
 • Universitets-Samvirket, regnskab vedr. opr. hovedbygning og Marselisborg Studentergaard, Inventarliste til Studentergaarden m.v.
 • Materiale vedr. Byggeudvalg for ny hovedbygning, herunder kassebog og forhandlingsprotokol
 • Gråt omsl. (1): Universitets-Samvirket, regnskabsmat. 1929-1932
 • Gråt omslag (2): Universitets-Samvirket, regnskabsmat. ca. 1932
 • Mødeprotokol for Samvirkets Finansudvalg 1929
 • Universitets-Samvirket: regnskab og korresp., ca. 1938
 • Universitets-Samvirket: diverse materiale (herund. fotos fra opr. hovedbygn.)

                                                      ***

Se også Victor Albecks privatarkiv >

(VA var formand for Universitets-Samvirket 1926-1933)