Aarhus Universitets segl

Fund i Antikmuseets kældre 2008

"Gammelt papir og skrammel"

Tidligere på året - i sommeren 2008 - blev Universitetshistorisk Udvalgs sekretær gjort opmærksom på "en masse gammelt papir og skrammel", som nu skulle væk i forbindelse med renovering af Antikmuseets dybeste kældre i Hovedbygningen.

Hvad der umiddelbart tog sig ud som svarende til den nævnte betegnelse, viste sig sig imidlertid at udgøre en - universitetshistorisk set - ganske spændende samling af materiale.

Herunder gives en kort præsentation af udvalgte dele af fundet.

 

Billede 1.

Et større antal publikationer, såvel fagbøger som romaner og anden fiktionslitteratur, der alle var forsynet med Marselisborg Studentergaard s biblioteksstempel. Afstemplingen herover er foretaget i 1929 - i øvrigt året efter, at Victor Hansens Boghandel i Bruunsgade (forgæves) havde anmodet bestyrelsen for Universitetsundervisningen i Jylland om ret til at kalde sig universitetsboghandler. Billedet viser inderside af et bogbind fra 1929.

 

Billede 2.

En del af bøgerne fra Marselisborg Studentergaards bibliotek, mens de endnu befandt sig i den dybe kælder, hvor de formentlig er blevet anbragt i 1946 eller 1947, efter at Marselisborg Studentergaard var blevet afhændet til det danske forsvar.

 

Billede 3.

Et antal metaltrådruller med lydoptagelser foretaget af Institut for Jydsk Sprog og Kultur i 1950'erne. Optagelserne er forlængst overspillet, og rullerne - medsamt emballagen og notaterne herpå - har derfor nu mestendels museal interesse.

 

Billede 4.

Fra professor, dr.phil. Knud Hannestads hånd foreligger diverse udkast vedrørende emner, som han beskæftigede sig med i slutningen af 1950'erne - herunder "Vandalernes handel".

 

Billede 5.

"Historisk Laboratorium" udgjorde den fysiske lokalitet, hvor historikerne - studerende som lærere - arbejdede med den historiske litteratur, og hvor også undervisning fandt sted. Reelt var der tale om et bibliotek med et antal studiepladser, dvs. borde og stole. Materialet - diverse fremstillinger og opgaver - stammer fra årene omkring 1960.

 

Billede 6.

I "Historisk Laboratorium" skiftedes ældre historiestuderende til at udfærdige excerpter af historiske værker. Samlingen her er påbegyndt i 1947 af stud.mag. Johann Boisen Schmidt. Se uddrag på billedet herunder.

 

Billede 7.

Det har formentlig været ganske lærerigt for de historiestuderende at excerpere historiske fremstillinger. Her drejer det sig om en svensk afhandling fra 1925, som excerperes i 1947.

 

Billede 8.

Disse æsker indeholder kartotekskort på historisk litteratur og kilder. Personer, som studerede historie i 1940'erne, har fortalt om, hvordan de påtog sig ulønnet at sidde i Historisk Laboratorium og udfærdige disse kort. Også kort fra andre fag er bevaret i samlingen.

 

Billede 9.

Et lidt uoverskueligt islandsk materiale foreligger, men er endnu ikke gennemgået. Der synes dog at være en endnu ikke helt klarlagt forbindelse til Kort K. Kortsen, som havde beklædt en stilling i Reykjavik umiddelbart forud for sin ansættelse som den første professor ved Universitetsundervisningen i Jylland. I materialet indgår et antal eksemplarer af den viste islandske udgave anno 1923 af et af Kortsens værker.

 

Billede 10.

I 1935 blev Edmund Kleinhans ' sprogvidenskabelige bibliotek overdraget til Aarhus Universitet, hvor det placeredes i tilknytning til faget lingvistik. Et enkelt bind, måske en dublet, endte dog i Hovedbygningens kælder. Som man kan se, er bindet forsynet med Kleinhans' signaturstempel.

 

Billede 11.

Det vides ikke, hvem der har ejet disse knapper, som kunne være gode at have ved hånden, hvis der skulle udbedres en mangel i et par professorale benklæder.

 

 

Billede 12.

Parkeringsskiltet her, som også har hvilet i Antikmuseets dybe kældre, er formentlig blevet opstillet i 1940'erne før sprogreformen i slutningen af årtiet.