Aarhus Universitets segl

Edmund Kleinhans (1870-1934)

Der er tale om det eneste kendte fotografi af Edmund Kleinhans, hvis sprogvidenskabelige bogsamling blev overdraget til Aarhus Universitet i 1935 - året efter hans død. Fotografiet er - ubemærket - blevet taget under et ophold hos v. Planta i Fürstenau i slutningen af juli 1914.

Den 8. december 1935 holdt professor Holger Pedersen, Københavns Universitet, åbningstalen ved indvielsen af Kleinhans-samlingen, der netop var blevet overdraget til Det Humanistiske Fakultet ved Aarhus Universitet.

Samlingen bestod af den året forinden afdøde svejtsiske lingvist Edmund Kleinhans' betydelige sprogvidenskabelige bogsamling på næsten 2.500 bind. Når samlingen kom til Aarhus Universitet, skyldtes det - meget kort fortalt - at Kleinhans og Holger Pedersen havde kendt hinanden fra studietiden i Leipzig, hvortil nu kom professor Pedersens bekendtskab med  Hortense Gstöttner, men også, at Kleinhans i sin ungdom skal have sværmet for Danmark - omend ikke specielt for Aarhus.

En mindetavle - der gennem de seneste år har flakket en del om som følge af institut- og afdelingsflytninger - blev i sin tid fremstillet i anledning af gaven og kan ses her: Se mindetavle. Se også foto af katalogkortæsken

Holger Pedersens åbningstale kan læses i Acta Jutlandica VIII,3, 1936. I denne tale gør Holger Pedersen nøje rede for det ret specielle forhold, som bestod mellem Kleinhans og Hortense Gstöttner. Hun fungerede - igen meget kort fortalt - som "forsyn", men også som ven og "legekammerat" for Kleinhans.