Aarhus Universitets segl

Resterne af Marselisborg Studentergaards bibliotek

De bevarede bind fra Marselisborg Studentergaards bibliotek i Universitetshistorisk Udvalgs arkiv. (Foto Universitetshistorisk Udvalg maj 2009).

Ved oprydning i Hovedbygningens dybeste kældre under Antikmuseet dukkede ca. 2½ hyldemeter bøger op i 2008. Umiddelbart fremtrådte den mærkeligt blandede samling af medtagne bøger som noget, der blot kunne smides ud - hvis altså det ikke havde været for den lille detalje, at de alle var forsynet med et stempel, der identificerer dem som hørende til Marselisborg Studentergaards Bibliotek. Der er med andre ord tale om bøger, som de tidligste af Aarhus Universitets studerende har lånt og læst, mens de boede på byens første universitetskollegium: Marselisborg Studentergaard.

Samlingen omfatter skønlitteratur, biografier og faglitteratur; man kan få et indtryk af bibliotekets indhold via  udlånsprotokollen 1941-1944.

Biblioteket er oprettet i 1928 og må være blevet opløst i efteråret 1944, da repræsentanter for den tyske besættelsesmagt flyttede ind på Studentergaarden efter Royal Air Force-angrebet på Gestapos hovedkvarter i parkkollegierne. Formentlig er bogsamlingen - eller dele af den - ved den lejlighed blevet overført til kælderen, hvor den blev fundet i 2008.

   

Dette stempel findes i alle de bevarede bøger fra Marselisborg Studentergaards bibliotek.

Stemplets design svarer nøje til udformningen af de stempler, som anvendtes af Universitetsundervisningen i Jylland 1928-1933 og af Aarhus Universitet i årene umiddelbart derefter.

   

En optegnelsesbog med udlånsregler for biblioteket på Marselisborg Studentergaard samt registrering af udlån til alumnerne er bevaret.

Optegnelsesbogen omfatter Marselisborg Studentergaards udlånsprotokol for årene 1941-1944, dvs. de år, hvor Marselisborg Studentergaard fungerede som kvindekollegium.