Aarhus Universitets segl

Dørklokke fra 1933

Del af dørklokkeanordning fra 1933 er bevaret for eftertiden

Ved projekteringen af Aarhus Universitets første bygning, der blev indviet i september 1933, var det en selvfølge, at huset skulle indeholde en bolig til vagtmesteren og hans familie.

Boligens første beboer blev maskinmester Munk og dennes hustru, der flyttede ind i efteråret 1933 og 12 år senere flyttede over i en vagtmesterbolig i den nye hovedbygning, da denne stod klar midt i 1940'erne. Boligens sidste beboer blev vagtmester Sørensen.

Da indgangsdøren i efteråret 2013 blev sløjfet og indgangspartiet muret til, og ringeklokken dermed fjernedes, bemærkedes dette kort efter af forskningbibliotekar Per Teglborg, der bad murerarbejdsfolkene om at lede efter ringeklokken blandt murbrokkerne, og klenodiet er nu indgået i den universitetshistoriske samling.

Forskningsbibliotekar Per Teglborg viser, hvor indgangspartiet med ringeklokken befandt sig.

Vagtmesterboligen anno 1933 lå i stuetagen i Aarhus Universitets første bygnings vestfløj.