Aarhus Universitets segl

Genstandssamling

Genstandssamling

Det var denne murske, Chr. X anvendte, da han 30. august 1932 lagde grundstenen til Aarhus Universitets første bygning (tv. Universitetsundervisningens bestyrelsesformand, overlæge, dr.med. Victor Albeck). Murskeen er indgået i Universitetshistorisk Udvalgs samling i 1998.

Askebæger

 • Ca. 1946 - Det såkaldte "C.F. Møller-askebæger". Aluminium (?), m. cigaret/cigar-hvileplads i midterforhøjning, hvori er prentet: Aarhus Universitet. Diameter 14,5 cm. Højde 2 cm. Det antages, at bægeret, der er fremstillet i et antal eksemplarer, stammer fra tiden o. indvielsen af den nye hovedbygning.

Askebæger

 • Porcelæn. Med hovedbygningen som motiv. Formentlig mellem 1946 og 1960. Gave 2010 fra tekniker Steffen Christiansen, Antikmuseet.

Askebæger

 • Porcelæn. Med Aarhus Universitet og Statsbiblioteket som motiv.

Askebæger

 • Askebæger af glas - set på fotos fra 1970. Universitetsaskebæger.

Banner

 • Aarhus Universitets banner: Velkommen til Letbanen (2017)

Bannere

 • Adskillelige uregistrerede bannere haves i samlingen

Banner i ophæng

 • Kunststofbanner m. latinsk tekst ophængt på stander af træ. Fra Chr. Albrechts-universitetet, opr. 1665. På et tidspunkt tilgået Juridisk Institut eller person knyttet hertil. Overdraget fra Juridisk Institut, hvor banneret gennem årene havde stået på biblioteket.

Bibliotek: Marselisborg Studentergaards bibliotek (dele af)

Blæksuger

 • Formentlig 1930'erne eller 40'erne, men i hvert fald anvendt af Margit Ankerstjerne i 1950’erne.

Bolsjeglas

 • Bolsjeglas med låg. Glas. Etikettens tekst: ”U-Bix-operatørens kontor-bolsjer”.Foræredes af fabrikanten til personer, som var ansvarlige for U-Bix-kopimaskinen. Ca. 1975-1979.

Bombardementseffekter 1944

 • Effekter fra bombardementet 30/10 1944:
 • Bombehale fundet af Steffen Dahl i ruinerne af Store Auditorium.
 • Bombesplint landet på professor Torsten Dahls skrivebord i hjemmet på Katrinebjergvej 3 (professorboligen) 30/10 1944.

Brevbakkestativ

 • Formentlig 1950'erne. Stativ m. tre brevbakker. Stål ell. aluminium m. bakelitklodser. Udtaget af professor Westergård-Nielsens kontor 1994

Brevvægt anvendt af universitetsavisen information & debat

Bærepose

 • Bærepose fra Akademisk Boghandel (af papir). Formentlig 1970’erne. (Gennem ca. tre årtier opbevaredes bogstaverne til mindeteksten vedr. Frantz Dahls boggave anno 1944 til Jura i denne pose).

Bøjle

Cykel

 • CAMPUS-cyklen anvendt fra 2004 og et par år frem. Overdraget 2010 af redaktøren af Campus' afløser UNIvers.

Cykel

Cykel

Delfiner - Informationskontoret delfinsamling

Diverse fra Handels- og Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet

Diverse genstande overdraget af Antikmuseet 2012

Dørklokke fra 1933

Emblemer

Emblemer. nåle og mærker ca. 1935-41: Studenterforeningsnål, studenterforeningsemblem for medlemmer af studenterrepræsentationen, nålemærke fra Aarhus Studenter Sangere, nålemærker fra københavnske og svenske studentersangere, mærke fra Århus' byjubilæum 1941.

Episkoper

Filmfremvisningsapparat

 • Bell & Howell. Har været anvendt på Kunsthistorie. Gave 2007 fra Kunsthistorie.

Gasmasketornyster, tyskproduceret 1936-1945

Hat

Hatte ("spøg og skæmt-hatte")

 • 4 hatte fra Kirsten Gomard og Kirsten Molly Søholms fælles 100-årsfødselsdagsarrangement på CEKVINA i 1994.

Hulkort

 • En lille bunke uanvendte hulkort fra studiekontoret er tilgået 2008 via Journalkontoret.

Kalender

 • Formentlig 1940'erne. Vægkalender (evighedskalender). Lakeret træ med løse papdele. 24 x 18,5 x 2 cm. Fra universitetssekretær Poul Jørgensens kontor.

Kasse

 • Trækasse m. påsatte mærkater. Ca. 1964. Ca. 14 x 14 x 20 cm. I kassen har Det fysiske Institut modtaget radioaktivt materiale (Uranium 236) fra Oak Ridge National Laboratory o. 1960. Er stilet til prof. Ronald Dingus (forkert stavet på kassen), som var gæstelærer og amerikansk statsborger og clearet til at modtage materialet.

Kasse

 • Kartotekskasse anvendt til personalekartoteket ved Tandlægehøjskolen i Århus ca. 1960-1980. Overdraget af Kirsten Neuhauge i forbindelse med oprydning ultimo 2013.

Kontrolur

 • Kontrolur til ind- og udstempling for visse typer af personale. Af mærket Bürk. Formentlig fra 1970'erne. Overdraget 2008 af Antikmuseet.

Kop

Kranium og skeletdele

 • Studiekranium og diverse skeletdele fra mennesker. Kraniet og skeletdelene købte stud.med. Svend Roland Jensen af en ældre stud.med., som ikke havde brug for dem mere. Købet fandt sted på et tidspunkt, før Roland Jensen bestod første del i sommeren 1954. Roland Jensen erindrer ikke navnet på den ældre stud.med., eller hvor meget, han præcis betalte, men mener, at beløbet var mellem 25 og 50 kr. Skeletdelene havde han stort udbytte af under anatomistudiet.
 • Gave 2008 fra cand.med. Svend Roland Jensen, Knebel.

Kuffert

 • Ca. 1950. Jens Aage Doctors kuffert fra studietiden.

Kunst

Legetøjssamling fra professorvilla

Linjeunderlag

 • Anvendt ved protokolskrivning. Folioformat.

Lossepladsmateriale

 • Materiale fra lossepladsgrunden under Aarhus Universitets hovedbygning

Lysbilledapparat/-fremviser

 • Af mærket Leitz. Har været anvendt ved Kunsthistorie. 2007 fra Kunsthistorie.

Læseapparat til mikrofilm

 • Har været anvendt på Jura.

Læseglas

 • Buet, meget kraftigt. Udtaget af professor Westergård-Nielsens kontor 1994.

Lønbogholderi

Medalje

 • Hollandsk medalje for student Robert Aurups deltagelse i International Studenterhjælp 1946

Medalje

Medalje

 • Overkirurg Carl Wessel, (1867-1946) (Bispebjerg Hospital) slået i anledning af 70-års-dagen 2. maj 1927.

Medalje

 • Hans Wulff (1887-1957).

Medalje

 • Medalje i gråblå æske fra Bratislava ("Universitas Comenia" + "Akademia Istropolitana" + "Mathias Rex" ).

Medaljer

Medaljer som AU har modtaget fra andre universiteter:

 • Cantho University:kvadratisk medaljon (HL 2001)
 • Glasmedaljon af ukendt oprindelse m. følgende indskrift: Rerum Cognoscere Causas (HL 2001)
 • Tinfad m. træstøtter: Malaysia (HL 2001).

Memorabilia

 • Vedr. Gustav Albeck

Memorabilia

 • Medaljer, plaketter, souvenirs udleveret på udenlandske universiteter. Samlingen er overdraget til Universitetshistorisk Udvalg i 2010.

Mikroskop

 • Mikroskop fra R. Winkel, Göttingen, og med Carl Zeiss-objektiver. Produkt fra før 1920. I transportkasse, der opgives at være den originale, men i så fald er undergået moderniseringer. Gave 2010 fra cand.med. Dorte Vuust Andersen, Århus.

Møbel, unikum

 • Et møbel i yderst simple materialer – og bestående af såvel reoldele som skuffer til seddelarkiv – der i sin tid (måske i 1950’erne) blev fremstillet specielt til professor, dr.phil. Heinrich Bach (1905-1984).

Murske

 • Murskeen fra nedlæggelse af grundsten august 1932.

Nøglering

 • Fra Århus Universitets-Sport, ca. 1975 (idræt).

Papirkniv

 • Fmtl. stål. 19,5 cm. M. mindre foldekniv i håndtag. Udtaget af professor Gustav Albecks kontor i Forskerparken.

Papirspyd

 • Bronze. Udtaget af professor Westergård-Nielsens kontor.

Pengekasse

 • Fra M.H. Jæger Pengeskabsfabrik Århus. Grønlakeret metal. Uden indsats. Formentlig universitetets første pengekasse.

Plakater

 • Studenteraktivistiske plakater Fra Historisk Institut

Plaketter

 • 3 plaketter overdraget i forbindelse med foredrag afhold i udlandet. Gave 2010 fra professor em., dr.jur. Stig Jørgensen.

Portrætrelieffer fra skriveborde

Regnemaskine

 • Elektrisk regnemaskine af mærket Facit. 1970’erne. Ekstern papirrulleholder mangler. Har været anvendt ved Fysiologi. Modtaget 2007.

Regnslag

 • Regnslag fra Åbne Døre-arrangementet ved 75-års-jubilæet.

Rejseskrivemaskine

 • Professor emeritus, dr.phil. Troels Dahlerups skrivemaskine.

Rejsesouvenirs hjembragt af medarbejdere og studerende på Teologi

Reprovit

 • Leitz Reprovit anskaffet af Kunsthistorie i midten af 1950'erne er modtaget i foråret 2012.

Revy-relaterede processionsgenstande

 • Aarhus Studenterrevys fane (foræret 1965 til revyen), knælepude samt en rest af rullen med ordensbånd.

Rigsmark

 • 10 Rigsmark i sølv returneret af Jens Holt sept. 1939 som følge af aflyst lingvistkongres i Tyskland.

Saks

 • Papirsaks med ciseleringer, længde 24,5 cm. Om saksens funktion som prunkløs stafet inden for nordisk retsvidenskab siden 1919 fortæller professor, dr.jur. Stig Jørgensen i bogen Et galt spektakel (red. Palle Lykke) s.196-197, Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Segl

 • Porcelænssegl overrakt til professor L.L. Albertsen, der i 1981 deltog som repræsentant for AU ved Greifswalds Universitets 500-års-jubilæum.

Segl

 • Porcelænssegl fra "Universitas Wratislaviensis".

Skab - Billedskab: Professor, dr.theol. Johannes Muncks billedskab

Skab - Klædeskab: Originalt klædeskab fra parkkollegierne

Skab - Skab til diapositiver - 1960'erne/Kunsthistorie 

Skilte

 • Større samling af mange forskellige typer af skilte fra døre etc. samt metalskilt fra Højspændingsanlægget (1940’erne) - se skilt med teksten: Mikrofonrum og Mørkekammer (fra Hovedbygningen).

Skrivebord

Bord fra c. 1964, som har været anvendt af kontorchef Krogh Madsen, kontorchef Mogens Mau Pedersen, rektor Henning Lehmann, biblioteksleder Susanne Krag og dekan Carsten Riis. Bordet er 2013 overdraget af Jette Riis.

Skrivebordseffekter m.v.

Skrivemaskine

 • Bibliotekar, Karl Georg Schmidts skrivemaskine anno 1967 – rådnende plasticdække. Anvendt i Juridisk Bibliotek. Forsynet med bibliotekarens navn.

Skrivemaskine - har tilhørt Peter Skautrup.

 • Peter Skautrups Remington-skrivemaskine anno 1928. Anvendt lige til hans død. Anvendt hjemme (i de første år havde lærerne intet kontor og ingen skrivemaskine på ”universitetet”). Nyere stempel med navn og adresse og ældre stempel med numre. Gave 2005 fra Gørsemi Skautrup, Ulstrup.

Skrivemaskine ca. 1952

 • Remington-rejseskrivemaskine, som stud.med. Svend Roland Jensen købte ca. 1952, blev blandt andet anvendt ved besvarelse af skriflige opgaver på universitetet. (Giveren mener at kunne huske, at der var et særligt lokale for folk med skrivemaskine, så maskinbrugere ikke forstyrrede eksaminander, der anvendte fyldepen eller kuglepen. (Remingtonmaskinen – anskaffet ca. 1952 – er ellers en ”Quiet – Riter”!). Gave 2008 fra Svend Roland Jensen, Knebel.

Skrivemaskine - hebraisk skrivemaskine

Skrivepulte fra Juridisk Bibliotek - se foto

Slips

 • Silkeslips med universitetets segl - udgået af salgssortiment 2009. Gave 2009 fra Informationskontoret

Stempel til fremstilling af guldmedaljer

Stempleapparat

 • Apparat til stempling af blanketter fra Statsbiblioteket i forbindelse med bestilling af bøger. Af mærket Farrington (USA). Har været anvendt ved Institut for Fysiologi, som har overdraget apparatetet 2007.

Stempler

 • Broget samling af stempler – hovedsagelig fra administrationen.

Stol - simpel stol - del af inventaret i første AU-bygning 1933

Stol - kontorstol fra professorværelse ca. 1946

Stol - stol tegnet af Poul M. Volther i 1952

 

Studenterhue 1931

 • Henning Henningsens hvide studenterhue nr. 2.

Studenterhue 1969

Jette Anker-Møllers studenterhue.

Symaskine - tjenestesymaskine

Sørensen, Max – genstande vedr. Max Sørensen

 • Professorens cykel samt 2 lædermapper – hvoraf den ene er hans ”kendte” universitets-taske, 2 blæksugere, hulslåer, læsebriller, papirkniv, brevpapir, konvolutter, visitkort, ro-medaljer mv. samt en ”papir-tynger” m. ro-klub-symboler  (KU), skulderprydelse fra en af domstolene.

Teaktræsskål

 • Skål med sølvplade angivende: Politikens Erindringspræmie. Universitetsmatchen 1954. teksten omgiver en tegning af brændende fakkel i sølvdelen. Selve denne fakkel, der var vandrepræmie mellem KU og AU beror formentliv ved KU. Året 1954 var første og vist nok eneste gang Århus vandt romatchen. Matchen ophørte efter nogle års forløb.

T-shirt/trøje ca. 1987-89

 • Unikum. Prototype, som aldrig blev fremstillet i flere eksemplarer. Med ældre logo. Fremstilledes på initiativ af privat trykkefirma i Inge Knudsens tid i Informations- og Kontaktcentret (Informationskontoret) med henblik på massefremstilling, men vandene skiltes, og der kom kun én trøje ud af det. Størrelse XL. Har været brugt af Poul Bonde, Internationalt Sekretariat.

Universitetsmursten

 • 1 + ½ universitetsmursten fra de to forskellige fabrikker/teglværker.

Universitets-TV

 • Diverse genstande.

UR - Armbåndsur med universitetets segl fra ca. 1997

Vase

 • Porcelænsvase med Aarhus Universitets som motiv. FRa Royal Copenhagen/Den kgl. Porcelainsfabrik

Whiskeykasse (stempler etc.)

 • Ved oprettelsen af Studenternes Bogimport 1949 modtog man det første hold bøger i denne kasse whiskeykasse (Mål 54 x 28 x 23 cm). Iflg. overleveringen indeholdt den russiske eller græske bibler, men dette benægtes af Alice Stubbe Østergaard. Kassen fungerede derpå som Bogimportens første reol. Sammen med kassen overdroges effekter fra boghandelen: 5 stempler, hæftemaskine, fotografier, træskilte, emblem, brevpapir m.v. foruden udklip, brochurer mv.