Aarhus Universitets segl

Gasmasketornyster og gasmaskefilter

I forbindelse med omlægninger af solgården ved Institut for Matematik ultimo 2013 blev der foretaget gravearbejder, og i den sammenhæng blottedes resterne af et gasmaskeudstyr, som befandt sig ca. halvanden meter under jordoverfladen.

Fundet fandt sted 11. december 2013 og omfatter tre dele, nemlig et gasmasketornyster og et gasmaskefilter foruden noget, der kunne ligne et tornysterlåg, der er slået helt ud af facon.

Foreløbige studier peger på, at der er tale om tyskproduceret gods fra perioden 1936-1945.

Det er nærliggende at se fundet i sammenhæng med såvel den kendsgerning, at det tyske sikkerhedspoliti Gestapo 1943-1944 havde kontorer og forhørslokaler samt arkiv i de beslaglagte parkkollegier et par hundrede meter derfra, som det faktum, at værnemagtens tropper befandt sig på Langelandsgades Kaserne under besættelsen, og at fundstedet på Galgebakken indtil 1960'erne i øvrigt hørte under det danske forsvar.

Det er næppe muligt at få opklaret, hvordan genstandene er endt i jorden på det pågældende sted, men det kan dog antages, at den betydelige findestedsdybde skyldes de omfattende jordarbejder, som i sin tid var gået forud for opførelsen af det nuværende Institut for Matematik samt dertilhørende haveanlæg i anden del af 1960'erne.

Materialet er 12. december 2013 af gartner Søren Michael Nicholson blevet overdraget til AU Universitetshistories samlinger.