Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

'Løgnedetektor' fra Psykologisk Institut

Foto april 2019 v/AU Universitetshistorie

Apparatet er i foråret 2019 dukket op i forbindelse med oprydning i loftslokaler et sted på Aarhus Universitet.

Flere ting tyder på, at apparatet - der populært omtales som en løgnetetektor - stammer fra Psykologisk Institut, hvor der i hvert fald i forbindelse med forskning i 1970'erne har været anvendt  forskellige former for psykofysiologiske metoder.

Desværre er det opdukkede apparat uden alle de kabler, greb, klemmer og manchetter, som kræves, for at det kan anvendes på en forsøgsperson. Et funktionsdygtigt sæt ville ud over blodtryk også kunne registrere bl.a. hjerterytmen og karakteristika ved vejrtrækningen.

Vi agter at undersøge, hvilke forskningsprojekter apparatet har indgået i, efter at det udgik fra fabrikken, hvilket sandsynligvis er sket enten 1970 eller 1971, og vil vende tilbage, når vi ved mere.

Producenten Lafayette Instrumental Company har stillet en produktbeskrivelse anno 1967 til rådighed. Vores apparat er en kombination af flere forskellige moduler.

Apparatet er i foråret 2019 blevet overdraget til den universitetshistoriske samling af akademisk medarbejder Dietmar Berkner, Administrationscenter Arts.

Når låget er monteret på apparatet, kan dette transporteres som en kuffert. Foto april 2019 v/AU Universitetshistorie
Foto marts 2019 v/Dietmar Berkner