Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Materiale overdraget 2017 af Peter Skautrup Centret

Udsnit af mærkat på omslaget, som rummer de i alt 23 kort, som Videnskabernes Selskabs atlas omfattede. Der er tale om et genoptryk fra 1956 af den oprindelige udgave, som blev udgivet i årene 1766 til 1841
Dedikation i bogen Brørup Sogns Historie (1949) til Peter Skautrup fra forfatteren August F. Schmidt. Dedikationseksemplaret indgår i det overdragne materiale
Udsnit af betjeningspanelet på en af de to Nagra-spolebåndoptagere, der blev taget i anvendelse ved indsamling af jyske dialekter i begyndelsen af 1970'erne

I forbindelse med oprydning før flytning i sommeren 2017 fra en lokalitet i Nobelparken til en anden i samme kompleks har Peter Skautrup Centret til de universitetshistoriske samlinger overdraget materiale, som det i det daglige arbejde ikke længere er nødvendigt at have ved hånden, men som dog har en vis universitetshistorisk bevaringsværdi.

Det drejer sig om følgende materiale:

  • Det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Atlas over Kongeriget Danmark og Hertugdømmet Slesvig (i slidt omslag - kortene måler 70x100 cm). Vil blive opbevaret i plakatskabet, kldr. bygning 1448).
  • Optageudstyr anskaffet fra omkring 1970, ikke mindst to Nagra-spolebåndoptagere m. tilbehør
  • Bøger med relation til jysk sprog og kultur - en samling af dubletter
  • Et større antal fornemme kapsler/kassetter - mhp. genbrug i den universitetshistoriske samling (kassetterne har været anvendt til opbevaring af spørgelister)

 

 

Blandt de dublet-publikationer, der er overdraget fra Peter Skautrup Centret, befinder sig en samling af Albert Bayers Jydske Bibliothek - det første er nummer 1, og det sidste er nr. 49. Ca. 17 numre mangler dog. Peter Skautrups navnetræk er at finde på forsiden af adskillige af numrene, som det også er tilfældet på den viste forside herover

Samling af dubletter af litteratur vedr. jysk sprog og kultur

På Peter Skautrup centrets hjemmeside findes en oversigt, der udpeger stederne, hvis sprog de enkelte forfattere repræsenterer: se siden >

Man kan forstørre billederne herunder ved at klikke på dem.

1. Albert Bayers Jydske Bibliothek
2. Hovedsagelig (jyske) digte og noveller, inklusive slesvigske
3. Om jysk kultur
4. Sogne- og egnsbeskrivelser
5. Personlige optegnelser/dagbøger
6. Jysk humor mv.
7. Karakteriseres senere