Aarhus Universitets segl

Memorabilia vedr. professor, dr.phil. Gustav Albeck

Da der skulle ryddes op i de efterladenskaber, herunder daglige brugsgenstande, der befandt sig i det kontorlokale i Forskerparken, som professor, dr.phil. Gustav Albeck, havde haft til rådighed i sine seneste leveår, udtog universitetshistorikeren - der i parentes bemærket havde fungeret som Albecks sekretær mhp. ordning af dennes papirer - lidt småting, der derefter kom i fortsat daglig brug i det universitetshistoriske sekretariat, men som endelig, i efteråret 2019, samles mhp. bevaring i de universitetshistoriske samlinger som 'Gustav Albeck-memorabilia'.