Aarhus Universitets segl

Portrætrelieffer fra de lærdes skriveborde

Willy Munck (1892-1981) og Hippokrates (ca. 460 f.Kr. - 370 f.Kr.)

Genstandene tilhører Universitetshistorisk Udvalg.

I løbet af blot en måneds tid i sommeren 2010 har Universitetshistorisk Udvalg fået overdraget hele to forskelligartede portrætrelieffer, som gennem årtier har ligget på århusianske videnskabsdyrkeres skriveborde. Medaljen med Willy Muncks portrætrelief har befundet sig på professor, dr.jur. Stig Jørgensens bord, mens kirurgen N.C. Petersen (1924-2009), der opbyggede Plastikkirurgisk Afdeling på Århus Kommunehospital, har kunnet hvile sit blik på reliefmedaljonen med Hippokrates, der regnes for lægekunstens fader.

Stig Jørgensen (1927-2015) har fortalt følgende om baggrunden for, at han har haft Willy Munck-medaljen liggende:

"Da jeg i 1958 var blevet udnævnt til professor og skulle takke for udnævnelsen (...), var det rektor Willy Munck, der modtog mig i audiens (...). Han modtog mig stående og med dette meget martialske udseende, der fik ham til at virke, som var han en general eller anden højerestående officer, men med alle de gamle aristokratiske dyder. Han var meget markant af ydre og af adfærd. Han gjorde så stort et indtryk på mig, at jeg - da han nogle år senere, i 1962, gik af som professor, og der i den anledning i stedet for et festskrift blev slået en medalje, som man kunne købe - erhvervede mig et eksemplar af denne medalje. Jeg nærede stadig en veneration over for personen, som havde modtaget mig så vel, og medaljen har ligget på mit skrivebord lige siden."

(Citat fra Universitetshistorisk Udvalgs erindringsinterview med Stig Jørgensen 1997 og 1999).

Universitetshistorisk Udvalg har i sin samling endnu et eksemplar af Willy Munck-medaljen, men intet tyder på, at dette har ligget fremme på ejerens arbejdsbord; tværtimod peger eksistensen af den bevarede æske på det modsatte.