Aarhus Universitets segl

Stempel til fremstilling af guldmedaljer

Stemplet har i årtier været anvendt af guldsmed Hingelberg på Store Torv

Stemplets udgave af universitetets segl er tættere på 1934-udgaven end på 1950-udformningen.

Ved køb har AU Universitetshistorie erhvervet sig et ikke længere anvendt stempel til fremstilling af guldmedaljer med Aarhus Universitets segl.

Universitetets segl, der blev tegnet af Gudmund Holme i 1934, er siden blevet redesignet et antal gange, først i 1950, siden i 1988 og endelig i 1997. Skønt Aarhus Universitet i dag brander sig med et ganske anderledes design, anvendes seglet stadig i forbindelse med højtidelige begivenheder.

Det nyerhvervede stempel, der formentlig vejer omkring 20 kg, kan ikke entydigt identificeres som værende lig med en af de fire hinanden følgende udgaver af seglet.

Foreløbige sammenlignende studier udelukker 1988- og 1997-udgaverne og peger endvidere på en større lighed med 1934-udgaven end med 1950-udgaven. Stemplet adskiller sig dog fra 1934-udgaven af seglet derved, at de linjer, som antyder havet i 1934, men som forsvandt allerede i 1950, hvor kun havoverfladen blev tilbage, ikke ses på stemplet. Det kan der dog være en ganske god forklaring på, nemlig at stregerne har været for fine/små til at kunne gengives på en medaljon. Det kan - alt taget i betragtning - antages, at 1934-udgaven af seglet, dvs. det oprindelige design, har været udgangspunkt for stemplet.

Hvad angår medaljer i forbindelse med præmiering af prisopgaver, så var der, fra de første prisopgaver blev udskrevet i 1934 og frem til 1940, tale om præmiering udelukkende med et kontantbeløb, hvorimod der i foråret 1941 udsattes "2 Prisspørgsmål til Opnaaelse af Aarhus Universitets Guldmedalje", og siden da har medaljetilbuddet foreligget for de præmierede.

"Aarhus Universitets Guldmedalje" kom således til verden kort tid efter, at guldsmed Hingelberg i 1940 i anledning af Aarhus Universitets opnåelse af promotionsretten var fremkommet med et forslag til motivet på en doktorring. Dette forslag - som var identisk med rektorkædens medaljon - blev ikke anvendt på doktorringen, men det er ikke usandsynligt, at der hos Lærerforsamlingen på denne baggrund er opstået den tanke, at det nu var tid til at præmiere prisopgaver med medaljer, og at man så passende kunne benytte sig af det allerede foreliggende motiv, når medaljer skulle fremstilles.