Aarhus Universitets segl

Stol - simpel stol anskaffet 1933 (2 stk.)

Siddemøbel anno 1933

I arkitekt C.F. Møllers skrivelse af 6.4.1932 til borgmester Jakob Jensen vedrørende møblering mv. af Aarhus Universitets første bygning er omtalt "250 Stole til Foredragssalen (Biografteatertypen)".

"Foredragssalen" var identisk med første bygnings største auditorium, hvor der faktisk kun blev anvendt under 200 af typen. Når man sammenligner billeder af disse originale auditoriestole, falder det i øjnene, at de i udstyr synes at svare ret nøjagtigt til de simple, ubetrukne stole, som ses herover, og det er vel på denne baggrund ikke utænkeligt, at en mindre del af de 250 er blevet udformet som selvstændige stole.

Om inventaret i universitetets første bygning hedder det i tidsskriftet Arkitekten, nr. 1, 1934, at:

"Alt inventar er udført af laboratoriebejdset fyrretræ, undtagen stolesæder og rygge, der er beklædt med krydsfiner med yderfiner af eg." (s. 12).

Fra et arkivrum i det tidligere teologiske fakultet er fremdraget to eksemplarer af en simpel, men solid stoletype, der blev anskaffet til brug i Aarhus Universitets første bygning. Det ene af eksemplarerne ses herover, og i annoncen til venstre ses en række eksemplarer i et auditorium på Aarhus Universitet.

  • Et billede fra 1970 af et antal eksemplarer reduceret til fralægningspodier for billedhugger Jan Buhl kan ses her >

Typen optræder også på adskillige bevarede optagelser fra universitetets naturvidenskabelige laboratorier i 1950'erne.

De omtalte to eksemplarer af stoletypen er i 2013 blevet overdraget til AU Universitetshistories genstandssamling af Anne Pedersen, AU Library.