Aarhus Universitets segl

Aase Sørensens samling vedr. Århus Studenterrevy mv.

Materiale fra Århus Studenterrevy

Samlingen er tilgået i sommeren 2019 og omfatter først og fremmest materiale vedr. Studenterrevyen (dvs. Århus Studenterrevy) fra perioden 1968-1985 plus 1957 (kun program) og 1984).

De ældste dele af samlingen - årene 1968-1975 - er rigest på dokumentation., idet mapperne fra hvert af disse år med enkelte undtagelser rummer ikke blot program, men også anmeldelser/udklip og fotografier samt revyteksten/teksterne foruden plakat, hvorimod mindre er bevaret for de senere års vedkommende.

Materialet er overdraget i 2019 af Aase Sørensen, som gennem mange årtier har været ansat ved Aarhus Universitet. Hun var ansat i Studenternes Hus fra 1967 til 1970 og har været aktiv i forbindelse med Århus Studenterrevy i en længere periode.

Materiale fra Studenternes Hus 1967-1970

Ud over materiale vedr. Århus Studenterrevy rummer samlingen et antal plakater fra Studenterrådet og Studenterforeningen samt en t-shirt fra en af Studenterrådets boligkampagner i sidste del af 1960'erne.

En af plakaterne (fra Studenterforeningen) annoncerer "Høstfest og Strip happening" anno 1968.

Hertil kommer et par skilte fra Studenternes Hus med hhv. teksterne "Bibliotek" og "I dette lokale må ikke medtages madvarer eller drikkevarer". Sidstnævnte stammer fra den daværende Jens Søndergaard-Stuen, der i dag er Preben Hornung-Stuen.

Yderligere er modtaget et kuriøst bogmærke, som kan ses herunder.