Aarhus Universitets segl

Personarkiver

PERSONARKIVER/SAMLINGER VEDR. PERSONER/SAMLINGER MED PERSONSAMMENHÆNG

Hvad der er overdraget til udvalget vedr. nedennævnte personer, er af yderst varierende omfang og karakter – fra et enkelt udklip eller to og op til et forskningsarkiv svarende til indholdet af 30 flyttekasser.

Meget lidt er egentligt klausuleret, men uanset at giver eventuelt ikke har forlangt klausulering, foretager udvalget altid et kvalificeret skøn, inden besøgende får adgang til hele eller dele af enkelte arkiver vedr. nedennævnte personer. For enkelte arkiver gælder, at giver har bestemt, at der kun er adgang i forbindelse med dokumenteret forskningsinteresse. Materialet udlånes ikke, men kan eventuelt studeres i udvalgets sekretariat.

Universitetshistorisk Udvalg har i sine samlinger arkivalier vedrørende eller stammende fra følgende personer:

Desuden foreligger der materiale i disse æsker: Æske A-001 og Æske A-002