Aarhus Universitets segl

Axel Voigt

Voigt, Axel

1. Arkivet omfatter to breve 1934-35 til moderen om arbejdet på kemisk institut, personlige attester, en mængde eksamensbeviser m.v., akademisk borgerbrev (Kbhvn), ansættelsesbrev 1936, diverse vedr. koncentrationslejropholdet, skrivelse vedr. pensionsforhold 1948, adgangskort og indbydelser til festligheder ved AU i 30'erne, diverse vedr. TV-programmerne "Kemi for millioner" 1964 (korresp., synoptisk tekst til udsendelserne, programmer og 9 fotos af Voigt i aktion på skærmen samt diverse andre fotos i relation til TV). Desuden originalmanuskript og korrekturudgave til Voigts erindringer, en mindre samling af Voigts egne artikler/kronikker (trykte som utrykte) bl.a. om demokratisering af den offentlige sektor, om adgangsbegrænsning til universiteterne, om kemiundervisning, om samfundsindretning, og om 50-års dagen for Danmarks befrielse. Desuden læserbrev om "det nationale kompromis". Endvidere et antal af Voigts publikationer om kemi (en videnskabelig afhandling 1933 s.m. Hakon Lund og A.U. Hansen samt Voigts kemi-bøger for hhv. folkeskole og gymnasium m.v.), om bridge og om selektion til lægestudiet.

(Hvad angår Voigt-fotos i almindelighed henvises til Billedsærsamling V).

Gave 1997 fra Lida Hulgaard, f. Voigt, Højbjerg.

2. Axel Voigt-arkivet er i sommeren 1998 suppleret med yderligere materiale: Udklip vedr. musik (jazz) og bridge (udstillet 1998), bridgetur på mc (mc-sammenbrud ved Bremen), brev 1938 fra initialerne K.U. (musik + Voigts forlovelse), kopier af materiale vedr. arrestation og koncentrationslejrophold (herunder paralleltilfælde), en mængde breve med reaktioner på Axel Voigts erindringsbog 1989.

Gave 1998 fra Lida Hulgaard, f. Voigt, Højbjerg.