Aarhus Universitets segl

C.F. Møller

Papirer efterladt af arkitekt C.F. Møller (1898-1988) er i februar 2017 via partner i C.F.  Møller A/S Tom H. Danielsen blevet overdraget til de universitetshistoriske samlinger

 

 

1. aflevering (primo 2017)

Diverse korrespondance

 • 1932 - Gennemslag af brev til Hr. Kaptain H. Dragsdahl 6.8.1932 (om en ikke nærmere identificeret karnap og de lokale myndigheder)
 • 1945 - Gennemslag af skrivelse af 1.3.1945 til Udstillingskomiteens Kontor, Charlottenborg, vedr. fremsendelse af model
 • 1945 - Gennemslag af skrivelse af 13.3.1945 til Udstillingskomiteens Kontor, Charlottenborg, vedr. fremsendelse af model
 • 1945 - Genpart af kontrakt af juli 1945 mellem Aarhus Kommune og C.F. Møller om leje af "En tegnestue, beliggende paa den nordligste Spids af Aarhus Kommunehospitals Grund"
 • 1947 - Afslag fra Direktoratet for Vareforsyning på anmodning om håndsæbe til brug for tegnestuens arkitekter
 • 1947 - Skrivelse af 11.11.1947 vedr. tildeling af C.F. Hansen-medalje (og med krav om medbragte rationeringsmærker)
 • 1952 - Udkast til ansøgning vedr. bygningsinspektørstilling - 12.12.1952
 • 1954 - Manuskript til brev til arkitekturforfatter Hans Erling Langkilde 15.12.1954 (om Aarhus Universitet og hvem der tegnede det - i anledning af kommende Langkilde-bog om Kay Fisker)
 • 1965 - Ansøgning af 29.4.1965 om stilling som rektor ved Den jydske Arkitektskole i Aarhus -
 • 1965 - Fortsat levnedsberetning fra 1946 - 12.11.1965
 • 1980 - Brev fra Århus Kommunehospitals administrationschef 25.11.1980 vedr. datoen for påbegyndelse af samarbejde mellem KH og C.F. Møller
 • 1980 - Brevgennemslag af 27.11.1980 med svar fra C.F. Møller til Århus Kommunehospitals administrationschef vedr. datoen 18. juni 1931
 • 1981 - C.F. Møllers tale ved Aarhus Universitets Årsfest 1981 (5 A4-sider i kopi)
 • u.å. Udkast til rettelse fra redaktionen af  Månedshæftet vedr. samarbejdet mellem C.F. Møller og Kay Fisker
 • u.å. - en slags c.v. - kun en side

Korrespondance med Kay Fisker

 • 1932 - Kopi af brev af 21.1.1932 fra C.F. Møller til Kay Fisker (om muligt samarbejde med C.Th. Sørensen og om anatomi-problemet)
 • 1932 - Kopi af brev af 3.2.1932 fra C.F. Møller til Kay Fisker (om kemiauditoriets evt. flytning og om optegning af auditorier, laboratorier etc. mhp. godkendelse af professorerne; desuden om mulig inddragelse af C.Th. Sørensen i parkprojektet)
 • 1932 - Kopi af brev 25.4.1932 fra C.F. Møller til Kay Fisker (introduktion af netop bortrejste Stegmann og mulighed for kobbertag på universitetet)
 • u.å. - Kopi af brev (1931/1932) fra C.F. Møller til Kay Fisker (anatomiplanerne, om at få brugt 1 mio. mursten og om borgmesteren og universitetsarealet - desuden om københavnsk projekt (Tagensvej)
 • u.å. - Kopi af brev af fra C.F. Møller til Kay Fisker om honorarforhandlinger med borgmesteren
 • u.å. - Kopi af brev fra C.F. Møller til Kay Fisker (om V. Albecks snarlige besøg i København og spørgsmålet om, hvorvidt arkitekt Stegmann var gift og ikke bare forlovet)

Materiale vedr. samarbejdet mellem C.F. Møller og Kay Fisker og ophøret af dette

 • Materialet vil evt. blive specificeret på et senere tidspunkt

Diverse

 • Eksemplar af Andreas Blinkenbergs bog Aarhus Universitet 1928-1953 med forfatterens dedikation til arkitekt C.F. Møller og med sidstnævntes navnetræk på forsiden 

2. aflevering (medio 2017)

 • Orinalmanuskript til C.F. Møllers tale til Aarhus Universitets årsfest 1981 (5 sider mskr.)
 • Helsides interview med C.F. Møller i Aarhuus Stiftstidende 4. september 1988
 • Festsang (pjattet) til C.F. Møller forfattet af arkitekt David Birnbaum 1.11.1968
 • Desuden en samling af billeder - identisk med Særbilledsamling 0135A - som dog af særlige grunde opbevares sammen med det øvrige materiale i C.F. Møller-samlingen

Opbevares i store brandskab i kælderarkiv, bygning 1448

Vinderprojektet 1931

Tre arkitekter stod bag projektet, som i 1931 vandt konkurrencen om et universitet i Aarhus - Kay Fisker, Povl Stegmann og C.F. Møller - og mens der ikke hersker tvivl om den navnkundige Kay Fiskers indflydelse på vinderprojektet, er der ofte misforståelser om, hvem der var ansvarlig for at tilpasse projektet til den foreliggende virkelighed og for opførelsen af AU's bygninger gennem et halvt århundrede, nemlig C.F. Møller.

AU Universitetshistorie har i februar 2017  fået overdraget nogle af C.F. Møllers efterladte papirer, heriblandt korrespondance vedr. centrale spørgsmål ift. Aarhus Universitet.

Se oversigten til venstre på denne side.