Aarhus Universitets segl

Chr. Karstoft

Karstoft, Christian

Arkitekttegninger:

Hovedbygningen, tegning af 20.3.1942.

Fragment af tegning af kollegier (koll. 1 + eforbygning ses). Fjernet fra arkitektpavillonens nærhed under bombardementet 31/10 1944 af stud.theol. Chr. Karstoft.

Tekster til Teologisk Revy og julespil: ”Eskatologi” og ”Das erlauer Dreikönigspiel. Teologisk Forenings Julespil 1943”.

Tryksager:

Nutid. Kirkeligt Rundskue, dec. 1945, indeholdende artikel om pastor Harald Sandbæks redning: ”Levende begravet under Aarhus Universitet” (bombardementet 31/10 1944).

Stud.theol, Nov. 1946 (m. artikel om universitetets nye hovedbygning).

Tegninger og Fotografier af Aarhus Universitets Hovedbygning.

Kantate (11. september 1946).

Århus – hvor tradition og fremskridt mødes. Århusborgere fortæller om deres by. 1957. Heri Blinkenberg om universitet. 2 udklip uden kildeoplysninger ilagt: (1)12. dec. 1943 vedr. hovedbygning og (2) nekrolog over C.F. Møller.

*

Gave 2004 fra Chr. Karstoft, Kruså.