Aarhus Universitets segl

Chr. Westergaard-Nielsen

  • Westergård-Nielsen, Chr. (I)

Enkelte effekter efterladt af Chr. Westergård-Nielsen, især mindre tryksager (det meget blandede materiale er ikke ordnet). Udtaget af W-N's kontor efter hans død. Ca. 1994.

  • Westergård-Nielsen, Chr. (II)

Privatarkiv vedr. Sandbjerg Gods ( SANDBJERGARKIVET (OMFANG: 1 FLYTTEKASSE) BLEV 24/1 1997 UDLÅNT TIL JØRGEN ANDERSEN, SANDBJERGADMINISTRATIONEN, SOM LANGTIDSLÅN; Sandbjergadministratoren (ikke JA) misforstod ordningen, opsplittede lånet og indførte delene - herunder skilderier og andre genstande - i Sandbjergarkivet!)

Jysk Selskab for Nordisk Filologi 1943-1962 (protokol, kassebøger og arkiv), Nordisk Faggruppe 1960-70 (protokol), nøgleudvalg 1957, diverse vedr. AU og HF 1957-58 og Egmont Kollegiet samt en udklipssamling vedr. oprørstiden. Gave 1996 fra Niels Westergård-Nielsen.

          

  • Westergård-Nielsen, Chr. (III)

Materiale vedr. spørgsmålet om overdragelsen mv. af de islandske håndskrifter. Anbragt af Niels Westergaard-Nielsen.